Bildkälla: Stockfoto

THQ Nordic föreslås byta till brutet räkenskapsår

Aktieägarna i THQ Nordic kallas till årsstämma onsdagen den 16 maj i Stockholm.

Annons

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017.

Aktieägare som representerar 71,8 procent av rösterna i bolaget föreslår omval av styrelseledamöterna Erik Stenberg, Kicki Wallje-Lund och Lars Wingefors och nyval av Jacob Jonmyren. Pia Rosin och Mia Segolsson har avböjt omval till styrelsen. Kicki Wallje-Lund föreslås omväljas som styrelseordförande. Förslag på eventuell ytterligare ledamot kommer att presenteras senast på årsstämman.

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras, innebärande att antalet aktier i bolaget ska vara lägst 79 miljoner och högst 316 miljoner aktier.

Styrelsen föreslår även att bolaget ska byta räkenskapsår, under förutsättning av Skatteverkets godkännande, från kalenderår till 1 april-31 mars med anledning av förvärvet av Koch Media för att anpassa koncernens räkenskapsår. Det innebär att innevarande räkenskap förlängs och omfattar 15 månader, 1 januari 2018 till 31 mars 2019.

Vidare föreslås en riktad nyemission av högst 135 135 B-aktier till teckningskursen 74 kronor per aktie. Rätten att teckna aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma en av säljarna av Experiment 101, Stefan Ljungqvist eller av honom helägt bolag.

Det föreslås även en riktad nyemission på högst 1,08 miljoner B-aktier till teckningskursen 95,44 kronor per aktie. Rätten att teckna aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma vissa av säljarna och ledningen av Koch Media.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att emittera aktier, konvertibler eller teckningsoptioner, motsvarande en ökning av antalet aktier i bolaget med högst 20 procent.

Börsvärldens nyhetsbrev
Annonser