Sponsrad

Tre stora nyheter presenteras inför SMG:s emissionsslut

Shortcut Media Group belystes i samband med sin nyemission senast förra veckan i Börsvärldens publikation Småbolagsbrevet. Bolaget har med anledning av tre viktiga nyheter valt att förlänga sitt investeringserbjudande fram till och med imorgon, torsdagen den 22 juni. 

Nyheterna som de senaste dagarna har kommunicerats ut till marknaden anses ha sådan dignitet att de kan påverka investerarnas bedömning av bolagets värde. Därför blev det för Shortcut Media Group en naturlig åtgärd att förlänga emissionens slutdatum från den 19 till den 22 juni. En pressrelease rörande detta beslut finner du via följande länk.

De tre viktiga nyheter som Shortcut Media har presenterat beskrivs kortfattat nedan. Om du önskar läsa en mer djuplodad beskrivning av de senaste händelserna och dess innebörd finner du också länkar till respektive nyhet nedan.

Nyheterna i sammandrag

  • Förvärv av 100 % av aktierna i Frost VFX. Frost omsatte senaste räkenskapsåret 5 Mkr med en rörelsemarginal om 14 %
  • Mottagning av orders om 2 Mkr och utseende av Pia Berglund till VD för dotterbolaget Shortcut Post (läs mer).
  • Ledningen i Frost VFX tecknar sig för 330 Tkr i den pågående emissionen (läs mer).

Emissionen i sammandrag

Teckningstid: 31 maj - 22 juni 2017 (Emissionen förlängd från 19 juni - läs mer)

Minsta teckning:  1 000 aktier

Teckningskurs 6,50 SEK per aktie (9% rabatt mot 20 dagars volymviktad kurs)

Emissionsbelopp 7,8 Mkr (9,8 Mkr inklusive övertilldelningsoption)

Antal nyemitterande: 1 200 000 (1 510 000 inklusive övertilldelningsoption)​

Anmälan ska göras på särskild anmälningssedel. Mer information och dokument finns att ladda ner på bolagets emissionssida.

Emissionsmaterial och teckningsinfo

Klicka här för att ladda ner dokument (teaser, memorandum och teckningssedel)

Teckna dig direkt via Nordnet eller Avanza

Depåkunder hos Nordnet och Avanza kan anmäla sig direkt via deras internettjänster. Observera att sista teckningsdagen via Avanza är 21 juni kl. 23.59.

Teckna via Nordnet (inloggning krävs)
Min Depå → Övriga företagshändelser → Shortcut Media AB (publ)

Teckna via Avanza (inloggning krävs)
Mina Sidor → Nyemissioner och introduktioner → Övriga erbjudanden → Shortcut Media AB (publ)

Se en intervju i filmformat med VD, Anders Brinck

Förtydligande
Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med Shortcut Media Group AB. Det publicerade materialet utgör ingen investeringsrekommendation från Börsvärldens sida. Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
Annonser