“Warren Buffett in a box” – Ny fond från FIM med fokus på AI och värdebolag

“Vi vill skapa en ‘Warren Buffet in a box’, med andra ord ett system som utifrån fundamental bolagsdata ska välja de bästa aktierna på lång sikt.”

Annons

Det finska fondbolaget FIM lanserade under november 2017 en fond som genom artificiell intelligens och så kallad djupinlärning eller "deep learning" systematiskt ska välja och skapa en portfölj av bolag med goda förutsättningar att slå marknaden.

Fonden, som går under namnet FIM Artificiell Intelligens (FIM AI), har som mål att överavkasta globala aktier, mätt som MSCI World, med 3 procentenheter per år till en risk som motsvarar indexet.

Bakom fonden ligger ett samarbete mellan FIM och det tyska bolaget Quantenstein, som i sin tur består av två bolag. Det ena är Acatis som är ett fondförvaltningsbolag med en aktiv värdedriven investeringsfilosofi och det andra är Naissence som är ett schweiziskt teknologiföretag specialiserat på artificiell intelligens och djupinlärning.

Kevin Endler som är ansvarig för den kvantitativa portföljförvaltningen på Acatis säger att den strategi som ligger bakom FIM AI har som vision att kombinera Warren Buffetts förmåga att välja bolag med styrkan i ny teknologi som framförallt bygger på att analysera och hitta mönster i stora datamängder.

"Vi vill skapa en 'Warren Buffet in a box', med andra ord ett system som utifrån fundamental bolagsdata ska välja de bästa aktierna på lång sikt", säger han och fortsätter:

"Vi kan såklart inte veta i detalj hur Buffetts hjärna fungerar när han väljer bolag, men det vi vet är att han läser många årsredovisningar varje år och vi kan se vilka investeringsbeslut det översätts i. På samma sätt kan algoritmer matas med data från årsredovisningar och sedan lära sig utifrån vad som historiskt fungerat väl."

För att åstadkomma den portfölj som över tid ska slå index, utgår man från en databas med stora mängder fundamental data som sedan bearbetas med en teknik som går under namnet maskininlärning.

"De underliggande algoritmerna bygger sina beslut på årsredovisningar från 4000 bolag och systemet använder information som går tillbaka till 1986. Genom maskininlärning kan algoritmerna över tid lära sig hur de bäst ska tolka informationen och översätta den till investeringsbeslut."

"Det vi letar efter är en lista av 100 aktier som har en stor sannolikhet att slå index, det är den ena delen av processen. Den andra delen handlar om att sortera ut den kombination av aktier som kan ge det bästa bidraget som portfölj betraktad, man kan likna det vid att få ihop ett lag av många duktiga individuella spelare."

När "lagmaskinsalgoritmen" gjort sitt jobb har listan med 100 namn blivit 50, utifrån dessa skapas en riskoptimerad portfölj, vilken är den som ligger till grund för FIM:s AI-fond. Portföljen ombalanseras var sjätte månad och den faktiska handeln utförs av en människa.

Endler betonar att fonden inte kommer slå marknaden varje år, men att den i en testmiljö har lyckats med målsättningen att slå marknaden med 3 procentenheter per år i 8 fall av 13 under perioden 2005-2017.

Börsvärldens nyhetsbrev

Nyheter, eventinbjudningar och erbjudanden från samarbetspartners – direkt till din inkorg. Helt gratis!

"Precis som Buffett har maskinen inte alltid rätt, men den process vi tillämpar har visat sig ha en hög träffsäkerhet. Vi har ingen anledning att tro att så inte skulle vara fallet även framöver."

FIM AI har särskilt anpassats för nordiska investerares krav på etiska investeringar, vilket innebär att aktievalen faller inom ramen för FIM:s hållbarhetskriterier.

Börsvärldens nyhetsbrev
Annonser