ETP:er – Börshandlade produkter med krav på transparens

Börsvärldens rekommendation för att uppnå transparens, riskkontroll och diversifiering är börshandlade investeringsprodukter, även kallat ETP:er. Att dessa instrument handlas via reglerade mäklare och börsmedlemmar går i linje med vårt krav på genomlysta och transparenta marknadsplatser.

ETP:er handlas lika enkelt som en vanlig aktie hos exempelvis Nordnet eller Avanza. Vi kommer löpande att utbilda och upplysa våra läsare om för- och nackdelar med dessa instrument.

Nämnas bör att Börsvärlden tar aktiv ställning mot den typ av oetiska och i våra ögon illegala spekulationer mot egna kunder som ett flertal globala CFD- och optionsmäklare gör sig skyldiga till. Dess bristande transparens och för kunden skadliga miljö innebär at vi går ut med en konkret avrådan från att handla med de CFD-mäklare som inte erbjuder ”Direkt Marknadsaccess (DMA)”, Binära optionsfirmor förankrade i Israel och i diverse skatteparadis samt europeiska mäklare som tenderar att bedriva spekulation mot egna kunder på optionssidan.

Börsvärlden verkar som en nyhets- och kommunikationskanal för ett antal NGM-noterade emittenter (du finner dessa listade nedan). NGM är nordens största och ledande derivatbörs, som med sin oslagbara driftsäkerhet och robusthet under senare år tagit en mycket stor marknadsandel av ETP-handeln.

Gemensamt för aktörerna är att de genomgått våra hårt ställda krav på transparens, likviditet, driftsäkerhet, kundvänlighet, support och framförallt konkret information om rådande kostnadsbild gentemot sin egen kundstock.

Nedan hittar du exempel på olika mediala införanden:

DIREKTUTSKICK ETP-FLASH ETP-ARTIKEL

Emittenter vi arbetar med:

partner-bnpparibas
partner-commerzbank
partner-vontobel
partner-societegenerale
partner-citi

Ett urval av våra senaste projekt och införanden