Bildkälla: Stockfoto

Öhman Grön Obligationsfond ökade 0,51 procent i januari – investerat i laxodlingsbolaget Mowi

Öhman Grön Obligationsfond ökade 0,51 procent i januari – investerat i laxodlingsbolaget Mowi

Fonden Öhman Grön Obligationsfond steg 0,51 procent i januari, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 0,46 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Den positiva utvecklingen under månaden härstammar från fallande räntor. Under månaden förlängdes räntedurationen för fondens innehav med 0,3 år till nuvarande 2,7 år.

Under januari fortsatte fonden diversifiera genom att investera i det norska laxodlingsbolaget Mowi.

Fondens förvaltare, Erika Wranegård kommenterar utsikterna.

"Långräntor är nu låga men det är samtidigt inte många goda argument för att långräntor ska stiga kraftigt i tiden som kommer. Konjunktursignalerna har på vissa håll förbättrats, men vi behöver bevaka hur stora ekonomiska konsekvenser det blir av det nya Coronaviruset. Låga kreditpremier och allt flackare kreditkurvor ger risk för isärspreadning från idag mycket låga nivåer. Fonden har därför en neutral ställning till ränteduration och är försiktig med löptid och med kreditrisk."

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER