Bildkälla: Stockfoto

PriorNilsson Sverige Aktiv ökade 1,04 procent i november - tog in Dometic Group i portföljen

Fonden PriorNilsson Sverige Aktiv steg 1,04 procent i november, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 1,84 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 22,18 procent och är därmed sämre än index som har ökat 32,57 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna Torgny Prior och Martin Lindqvist.

Under november kom ny inflationsstatistik vilket visade på ett bredare inflationstryck än marknaden förväntat sig. Detta skapade en våg av oro över att inflationen inte är så temporär man tidigare trott. Den andra stora händelsen under månaden var givetvis nyheten kring den nya virusmutationen Omikron. Marknadsoron tilltog i och med att flera ekonomier infört nya restriktioner.

Gällande fondens portfölj har man inte gjort några aktiva förändringar på sektornivå. På bolagsnivå har fonden ökat i Fabege och AAK samt investerat i Dometic Group vilket är ett nytt innehav i fonden. Samtidigt har man valt att minska innehavet i Getinge och Holmen.

De främsta bidragsgivarna till fondens utveckling under november var Diös, ABB, Novo Nordisk, Hexpol och Trelleborg.

De tre största innehaven i portföljen var Atlas Copco, Novo Nordisk och Volvo med portföljvikter om 9,2, 8,3 respektive 7,9 procent.

PriorNilsson Sverige Aktiv, %november, 2021
Fond MM, förändring i procent1,04
Index MM, förändring i procent1,84
Fond i år, förändring i procent22,18
Index i år, förändring i procent32,57
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER