Bildkälla: Stockfoto

Stabila tillväxtförväntningar och stora möjligheter för aktiva investerare under 2022 - East Capital

Globala aktier steg med 22,4 procent i snitt under 2021, tack vare stark global tillväxt och stabila företagsvinster. Detta trots en ökad smittspridning av coronaviruset och en stigande inflationsoro. Det skriver East Capitals ordförande och chef för portföljförvaltningen, Peter Elam Håkansson i en kommentar för det fjärde kvartalet och utsikterna inför 2022.

"Återkommande starka rapportsäsonger och låga reala räntor drev investerare mot fortsatt allokering till aktier. Först under årets sista månader började börserna prissätta de ackumulerande riskerna kombinerat med rädsla för stagflation", skriver Peter Elam Håkansson.

Under året har man sett stora skillnader mellan utvecklade marknader som steg med 22 procent och tillväxtmarknader som sjönk med 2,5 procent. Kina som största tillväxtmarknaden har haft ett tufft år delvis på grund av de skadliga regulatoriska åtgärder som införts. Exklusive Kina steg tillväxtmarknader med 10 procent.

"Vi tror på en vändning under 2022 då de penningpolitiska åtstramningarna i de flesta utvecklingsländer är på god väg att lättas upp", kommenterar Elam Håkansson.

Vidare lyfter man fram fonden East Capital Ryssland som steg 35 procent under året.

"Ryssland, som drivs av höga energipriser och lukrativ direktavkastning, kunde nått ännu högre toppar om det inte var för den ökade geopolitiska osäkerheten över konflikten i Ukraina. Även om vi inte kan spå om hur det kommer att sluta, tror vi att om vi kan ta oss igenom årets första kvartal med någon sorts nedrustning, kommer blickarna återvända till fundamentala faktorer på den ryska börsen som i dagsläget handlas till historiskt låga multiplar och rekordhög direktavkastning, efter ett tapp på runt 30 procent", skriver Elam Håkansson.

Huvudscenariot är att 2022 blir ett stabilt år för investerare med en sjunkande inflation från och med det andra kvartalet, att situationen gällande omikron kommer vara hanterbar och BNP-tillväxten förväntas återigen komma in på rekordnivåer. Samtidigt har centralbankerna en allt mer hökaktig inställning och börserna prisar in en mer åtstramad penningpolitik.

"Om detta scenario förverkligas bör vinsttillväxten förbli stark och bana väg för fortsatt positiv avkastning med en global ekonomi på högvarv. Aktier kommer fortsatt vara det föredragna tillgångsslaget i och med lägre realräntor och hög inflation", skriver förvaltningschefen.

Kina förväntas få en vinsttillväxt om 15 procent och East Capital ser flera intressanta investeringsmöjligheter i landet inom sektorer med lägre regulatorisk risk så som miljö och hållbarhet.

Även råvaror spås stå inför ett starkt år med en ökad efterfråga på olja och metaller som är viktiga för klimatomställningen. Här pekar man på Ryssland som är en av världens största producenter av bland annat nickel som är en huvudkomponent i elbilsbatterier.

"Tillväxtmarknadsaktier handlas nu till 35 procent rabatt jämfört med aktier på utvecklade marknader, den högsta rabatten på 15 år. Sentimentet är på en historisk bottennotering, men är till stor del är inprisad och reflekteras i vår portföljpositionering", fortsätter förvaltningschefen.

Samtidigt kvarstår en osäkerhet kopplat till inflationen, geopolitik och potentiella nya mutationer av coronaviruset. En fortsatt hög inflation skulle kunna leda till mer aggressiva åtstramningar från centralbankerna vilket skulle ha en stor negativ effekt på den globala marknaden. Speciellt då värderingar i USA fortfarande är ansträngda enligt Elam Håkansson.

"Det kommer inte vara en spikrak väg uppåt men det har det sällan varit under våra 25 år på tillväxtmarknader. Det gäller att alltid aktivt navigera rådande marknadsförutsättningar, omvärdera positioner och fortsätta fokusera på att bygga portföljer som är motståndskraftiga mot flera olika makroscenarion", kommenterar förvaltningschefen.

Avslutningsvis pekar man på det stigande intresset för hållbara fonder. Där ESG-tillgångar nu står för 11 procent av de totala tillgångarna på tillväxtmarknader. Drivkrafter för det ökade intresset är bland annat förordningen SFDR i Europa och en mängd regleringar samt lagar i Kina.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER