Bildkälla: Stockfoto

Odin Fastighet minskade 15,20 procent i april - bostadssegmentet föll

Fonden Odin Fastighet C SEK minskade 15,15 procent i april, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 13,76 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 25,37 procent och är därmed sämre än index som har minskat 22,49 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av Nils Hast.

Inledningsvis skriver förvaltarna att april blev en negativ månad för ODIN Fastighet där bostadssegmentet föll mest medan lager och logistik presterade bättre. Ränteoro samt inflationsoro påverkade börsen och fastighetsbolag.

"Rapporteringen av första kvartalet har kommit i gång och vi ser en större spridning på rapporterna det här kvartalet. Några är riktigt bra och överträffar förväntningarna, medan andra är svagare och missar i några delar", skriver förvaltaren.

Mest positivt bidrog Eiendomsspar, Pandox och Kojamo. Tvärtom bidrog Balder, SBB och Nyfosa mest negativt.

Sagax, Balder och Nyfosa var vid månadens slut fondens största innehav med portföljvikter om 8,45, 7,37 och 6,28 procent.

Den geografiska exponeringen var störst mot Sverige med 93,06 procent. Den näst största exponeringen var mot Norge med 5,53 procent.
Odin Fastighet C, %april, 2022
Fond MM, förändring i procent-15,20
Index MM, förändring i procent-13,76
Fond i år, förändring i procent-25,37
Index i år, förändring i procent-22,49
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER