Bildkälla: Stockfoto

PriorNilsson Sverige Aktiv minskade 9,99 procent i juni - ökat exponeringen mot finans och konsumentbolag

Fonden PriorNilsson Sverige Aktiv minskade 9,99 procent i juni, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 11,77 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 24,85 procent och är därmed bättre än index som har minskat 27,51 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Initialt skriver förvaltaren att fokus nu börjat skifta från vad som händer i Ukraina till vad konsekvenserna blir i form av prisuppgångar på redan kraftigt stigande priser.

Världens centralbanker fortsatte att höja sina styrräntor under månaden vilket fått en betydande avkylande effekt på flera områden. Samtidigt har konsumenternas efterfrågan minskat.

"Konsumenterna har just nu en mycket negativ syn på framtiden. Verkligheten för konsumenten är som vi skrivit många gånger tidigare avsevärt sämre nu och de kommande 1-2 åren vilket redan nu syns i bland annat fallande bostadspriser", kommenterar förvaltaren.

Fastighetsmarknaden föll extra tungt i juni. Med anledning av oro kring högre lånekostnader på grund av centralbankens räntehöjningar. Även höjda kreditspreadar under månaden påverkade marknaden negativt.

"Det som talar för vissa bolag inom fastighetssektorn är att man bundit räntan på några år sikt och att hyreshöjningar vid kommande årsskifte som baseras på KPI i oktober mildrar effekten. Att centralbankerna höjer räntan är bortom allt tvivel, men den svaga tillväxten för ekonomin talar för att ränteuppgångarna inte blir dramatiska", skriver förvaltaren.

Gällande aktiviteten i fonden har förvaltaren ökat exponeringen mot finansbolag och konsumentbolag samt minskat exponeringen mot verkstadsbolag och fastighetsbolag.

På bolagsnivå ökade fonden i Handelsbanken, SEB och H&M. Fonden minskade sina positioner i Sandvik, Gränges, Pandox och Diös samt avyttrade hela innehavet i Engcon.

Främsta positiva bidragsgivarna till fondens utveckling var Novo Nordisk, Essity och Engcon.

Vid utgången månad var de tre största innehaven Volvo, Novo Nordisk och Atlas Copco med portföljvikterna 8,8, 8,6 respektive 7,3 procent.

De största sektorerna i fonden vid månadsskiftet var verkstadsindustri, finans och konsumentvaror med exponeringar om 37,8, 13,7 respektive 9,4 procent.

PriorNilsson Sverige Aktiv, %juni, 2022
Fond MM, förändring i procent-9,99
Index MM, förändring i procent-11,77
Fond i år, förändring i procent-24,85
Index i år, förändring i procent-27,51
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER