Bildkälla: Stockfoto

Fidelity Sustainable Climate Bond Fund minskade 1,2 procent i oktober - marginellt minskad duration

Fonden Fidelity Sustainable Climate Bond Fund A-ACC-Euro (hedged) minskade 1,2 procent i oktober, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 0,8 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 21,4 procent och är därmed sämre än index som har minskat 18,8 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Den faktiska durationen i fonden uppgick vid månadsskiftet till 6,1 år, vilket var 0,1 lägre än fondens jämförelseindex. Föregående månad uppgick durationen i fonden till 6,3 år.

Antalet innehav i fonden uppgick till 139 stycken. Den genomsnittliga linjära kreditvärderingen i fonden uppgick till BBB+.

De största sektorerna gällande fondens värdepappersinnehav exklusive derivat var banker & mäklare, allmännytta och icke-cykliska konsumentvaror med exponeringar om 26,17, 13,51 respektive 7,39 procent.

Angående portföljens geografiska exponering var USA, Storbritannien och Frankrike största regionerna med 25,85, 20,00 respektive 9,59 procent av allokerat kapital.

Största innehaven i fondens portfölj var räntepapper från Socgen, en amerikansk statsobligation och en obligation från Deere.

Fidelity Sustainable Climate Bond Fund A-ACC-Euro (hedged), %oktober, 2022
Fond MM, förändring i procent-1,2
Index MM, förändring i procent-0,8
Fond i år, förändring i procent-21,4
Index i år, förändring i procent-18,8
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER