Bildkälla: Stockfoto

Schroder ISF China Opportunities minskade 14,3 procent i oktober - svag utveckling i Kina

Fonden Schroder ISF China Opportunities minskade 14,3 procent i oktober, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 14,2 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 39,3 procent och är därmed bättre än index som har minskat 42,0 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltare Louisa Lo.

Inledningsvis skriver förvaltaren att marknaderna i Kina och Hongkong utvecklades väldigt svagt i oktober.

I Kina låg fokus på kommunistpartiets partikongress vilken stärkte den sittande regeringens position. Däremot presenterade man inga kortsiktiga lättnader gällande landets nedstängningar kopplat till covid-19. Utöver det missgynnades marknaden av nya exportregleringar inom halvledarindustrin från USA.

Fonden missgynnades under månaden av sin sektorallokering där exponeringen mot finans, fastigheter och hälsovård bidrog negativt. Övervikten mot industri och material samt undervikten mot kommunikation gynnade fonden.

På aktienivå var de främsta relativa bidragsgivarna Jiangsu Hengli Hydraulic, Kingsoft och Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals. I den negativa vågskålen fanns samtidigt Longfor Group och Kweichow Moutai.

Framöver menar förvaltaren att Kinas ekonomi fortsätter pressas av de hårda pandemirestriktionerna och en instabil fastighetsmarknad.

På grund av de svaga makroekonomiska utsikterna har man nu börjat se ökade stimulanser från regeringshåll i Kina med stöd till fastighetssektorn, investeringar i infrastruktur och stimulanser för att uppmuntra till konsumtion. Samtidigt är stimulanserna något begränsade, bland annat på grund av den starka viljan att stoppa spridningen av covid-19.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Tencent, Alibaba och Meituan med portföljvikter om 9,0, 8,9 respektive 4,0 procent.

Sällanköpsvaror var den sektor med störst exponering i fonden med 26,3 procent. Därefter följde industri och kommunikationstjänster med exponeringar om 15,4 respektive 10,9 procent.

Schroder ISF China Opportunities, %oktober, 2022
Fond MM, förändring i procent-14,3
Index MM, förändring i procent-14,2
Fond i år, förändring i procent-39,3
Index i år, förändring i procent-42,0
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER