Bildkälla: Stockfoto

Storebrand Fonder inför ny naturpolicy - fokus på biologisk mångfald

Storebrand Fonder stärker arbetet med biologisk mångfald i alla koncernens investeringar. Det framgår av ett pressmeddelande.

Genom en ny naturpolicy intensifierar nu Storebrand dialogen med bolagen på global nivå, och i Sverige främst inom gruv-, skogs-, och livsmedelsindustrin. Utöver det höjs minimikraven för koncernens investeringsunivers och flera bolag exkluderas.

"Som en omedelbar konsekvens exkluderas bolag som utgör en för stor risk, men policyn är framförallt framåtblickande. Den ställer höga krav på bolagen att styra om sina affärsmodeller och beakta både sina beroenden av och påverkan på naturen. Den ställer också höga krav på oss själva som investerare, att hitta datapunkter, följa upp och driva frågan aktivt i dialoger med bolagen", säger Åsa Wallenberg, vd Storebrand Fonder/Fondchef Storebrand Asset Management.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER