Catena Media ökade resultatet men lägre än väntat i andra kvartalet (uppdatering)

(tilllägg i hela nyheten)

Annons

Affiliatebolaget Catena Media redovisar en omsättning i linje med förväntat under andra kvartalet. Resultatet var lägre än väntat. Jämfört med föregående år steg vinsten.

Omsättningen uppgick till 26,1 miljoner euro (15,1), att jämföra med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 25,9. Tillväxten har drivits av en kombination av organisk tillväxt och framgångsrika förvärv. Den organiska tillväxten, exklusive betalda intäkter,
uppgick till 30 procent för det andra kvartalet, skriver bolaget.

Rörelseresultatet blev 10,0 miljoner euro (5,4), väntat rörelseresultat var 11,0. Rörelsemarginalen var 38,3 procent (35,8).

Ebitda-resultat blev 12,1 miljoner euro (6,3), med en ebitda-marginal på 46,4 procent (41,7).
Justerat ebitda-resultat var 12,1 miljoner (8,0). Enligt Bloomberg väntades ett ebitda-resultat på 13,0 miljoner.

Den justerade EBITDA-marginal var 46 procent (53). "Den lägre marginalen
under andra kvartalet 2018 jämfört med första kvartalet 2018 beror främst på de högre rörelsekostnader som uppstod på grund av investeringarna på USA-marknaden och i vertikalen finansiella tjänster", skriver bolaget.

Resultatet före skatt var 6,2 miljoner euro (5,8).

Resultatet efter skatt blev 5,6 miljoner euro (5,3), analytikerkonsensus 8,2.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 8,7 miljoner euro (2,5).

New depositing customers, NDC, uppgick till 140 154 (91 222).

Bolagets vd säger i rapporten att det är dags att lägga in en växel i USA.

"I maj meddelade USA:s högsta domstol att sportsbettingbranschen i USA ska regleras, vilket öppnar upp en enorm ny marknad för iGaming (nätspel). Catena Media levererar redan kvalitetsleads till nya aktörer i New Jersey, och vi investerar i en framtid med ett ökat spelarinflöde och högre intäkter. Samtidigt tänker vi hålla fast vid vår globala strategi – att utveckla vertikalerna iGaming och Financial Services genom organisk tillväxt
och förvärv", säger vd Per Hellberg.

Bolaget uppger också att USA mycket väl kan utvecklas till bolagets största marknad så
tidigt som 2019.

Catena Media, MEURQ2-2018KonsensusFörändring mot konsensusQ2-2017
Nettoomsättning26,125,90,8%15,1
EBITDA12,16,3
EBITDA-marginal46,4%41,7%
Rörelseresultat10,011,0-9,1%5,4
Rörelsemarginal38,3%42,5%35,8%
Resultat före skatt6,25,8
Nettoresultat5,68,2-31,7%5,3
Kassaflöde från löpande verksamhet8,72,5

Konsensusdata från Bloomberg

Länkar och källor:

media.finwire.com

Börsvärldens nyhetsbrev
Annonser