Bildkälla: Stockfoto

Veoneers omsättning och resultat i tredje kvartalet i linje med förväntningarna, breda förbättringar (uppdaterad)

Veoneer redovisar en omsättning i linje med förväntat under tredje kvartalet. Rörelseresultatet var negativt och marginellt sämre än väntat. Jämfört med föregående år minskade rörelseförlusten.

Omsättningen sjönk 19,7 procent till 371 miljoner dollar (462). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 366.

Den organiska försäljningsminskningen var 7 procent. Den organiska försäljningen utvecklades bättre relativt interna förväntningar inför kvartalet.

Rörelseresultatet blev -103 miljoner dollar (-122), väntat rörelseresultat var -100.

Resultatet före skatt var -132 miljoner dollar (-136).

Resultatet efter skatt blev -132 miljoner dollar (-133).

Bolagets vd Jan Carlson skriver i en kommentar att fordonsproduktionen steg succesivt under kvartalet, vilket ledde till en snabbt ökande efterfrågan i hela fordonsindustrins leverantörskedja.

"Kassaflödet var särskilt starkt under kvartalet och trots att det innehåller vissa timing-effekter kan vi förvänta oss ett bättre kassaflöde före finansiella aktiviteter för helåret än tidigare förväntat", skriver bolagschefen.

Sammanfattningsvis förbättrades nästan samtliga områden i den underliggande verksamheten, uttrycker Carlson.

Fokusområden som togs fram i början av 2020 kvarstår.

Veoneer, MUSDQ3-2020KonsensusFörändring mot konsensusQ3-2019Förändring
Nettoomsättning3713661,4%462-19,7%
Rörelseresultat-103-100-122
Resultat före skatt-132-136
Nettoresultat-132-133
Konsensusdata från Factset
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER