Bildkälla: Rambleon / Shutterstock.com

Michigans konsumentförtroendeindex steg till 71,0 i oktober - väntat 72,0

Michigans konsumentförtroendeindex noterades till 71,0 i oktober, att jämföra med analytikerkonsensus som låg på 72,0.

Föregående månads utfall var 70,3.

Undersökningen består till 60 procent av konsumenternas förväntningar och till 40 procent av den rådande situationen. Indexet startade 1967 med 100 som utgångspunkt.

USAoktober, 2021KonsensusFörändring mot konsensusseptember, 2021
Michigan konsumentförtroende71,072,0-1,4%70,3
Konsensusdata från Bloomberg
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER