Ett nyval föreslås till styrelsen i True Heading

Aktieägarna i teknikbolaget True Heading kallas till årsstämma tisdagen den 22 maj i Danderyd.

Annons

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017 utöver redan genomförd utdelning av Seapilot.

Aktieägare som representerar 40 procent av kapitalet och rösterna i bolaget föreslår omval av styrelseledamöterna Anders Bergström, Torgny Hellström och Thomas Söderberg samt nyval av Håkan Mildh Svensson till styrelsen.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner, motsvarande högst 50 miljoner nya B-aktier.

Börsvärldens nyhetsbrev
Annonser