Bildkälla: Stockfoto

Lifeassays ökar omsättning, vänder till positivt rörelseresultat

Diagnostikbolaget Lifeassays redovisar ökande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseresultatet visade en vändning till vinst.

Gällande corona har det hindrat bolaget att träffa veterinärkunder i annat än undantagsfall och arbetet med att sälja veterinärdelen har i princip tagit paus. Förhoppningen är att det skall ändras så snart som möjligt. Volymen för Lifeassays veterinärprodukter har behållits medan distribuerade produkter har gått ned lite.

Omsättningen steg 86,7 procent till 2,8 miljoner kronor (1,5).

Rörelseresultatet blev 2,9 miljoner kronor (-4,0), med en rörelsemarginal på 103,6 procent.

Resultatet före skatt var 2,7 miljoner kronor (-4,7).

Resultatet efter skatt blev 2,8 miljoner kronor (-4,7).

Resultat per aktie hamnade på 0,04 kronor (-0,07).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 0,5 miljoner kronor (-5,2).

Likvida medel uppgick till 0,5 miljoner kronor (2,3).

Andelar i joint venture-bolaget Aegirbio stärkte resultaträkningen med 5,2 miljoner kronor. Lifeassays äger cirka 3,1 miljoner aktier i bolaget.

"Vi har genomfört den teknologiöverföring som nämnts för att Aegirbio ska kunna stå på egna ben men vi är fortfarande en nyckelpartner i deras utveckling av POC tester, något som jag ser att vi kommer att vara ett bra tag framöver. Detta kommer långsiktigt leda till mer intäkter och betydande royalties. Jag tycker också att det är viktigt att betona att värdet på Aegirbio är betydande och därmed är Lifesssays långsiktigt säkrat, både genom ökade intäkter, royalties och inte minst värdet av aktierna", skriver vd:n Anders Ingvarsson.

Lifeassays, MkrQ3-2020Q3-2019Förändring
Nettoomsättning2,81,586,7%
Rörelseresultat2,9-4,0
Rörelsemarginal103,6%
Resultat före skatt2,7-4,7
Nettoresultat2,8-4,7
Kassaflöde från löpande verksamhet0,5-5,2
Likvida medel0,52,3-78,3%
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER