Bildkälla: Stockfoto

Game Chests redovisar små resultatförändringar - ökade omsättningen

Gamingbolaget Game Chest redovisar ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Resultatet förbättrades lite.

Totala intäkter steg 30,8 procent till 1,7 miljoner kronor (1,3).

Ebitda-resultat blev -0,5 miljoner kronor (-0,5). Justerat ebitda-resultat uppgick till -0,2 miljoner kronor (-0,5).

Resultatet före skatt var -1,2 miljoner kronor (-1,4). Resultat per aktie hamnade på -0,09 kronor (-0,14).

"Under det gångna kvartalet har vi i koncernen lagt ett större fokus på intern utveckling av plattformar och partnerskap vilket har visat sig vara ett lyckat arbete då vi lanserat den nya versionen av plattformen FridayPlays samt lyckats binda starka fördelaktiga partnerskap med diverse partners under perioden", skriver vd Robin Bäcklund i rapporten.

Företaget tittar också på att växa genom förvärv.

"Med en stärkt organisation ligger även förvärv i fokus inför året, bolaget har i dagsläget ett väl etablerat ekosystem som är redo för ytterligare segment att implementeras. Vi har inlett året med ett högt momentum där partnerskap, marknadsföring och tillväxt har legat i fokus. Detta arbete kommer vi intensifiera och jag ser fram emot vad Game Chest koncernen kommer åstadkomma under året", avslutar han sitt vd-ord.

Game Chest, MkrQ1-2021Q1-2020Förändring
Nettoomsättning1,71,330,8%
EBITDA-0,5-0,5
EBITDA, justerat-0,2-0,5
Resultat före skatt-1,2-1,4
Resultat per aktie, kronor-0,09-0,14
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER