Save the Date – Föranmäl intresse till höstens utbildningsevent med Kavastu!

Fjolårets eventturné, Kavastus Trender 2.0, blev en stor succé, med närmare 300 deltagare under de fyra event som arrangerades i Stockholm, Göteborg och Malmö! Givet de många fina lovorden och de mycket höga betygen som vi mottog från kursens deltagare, var det för oss ett självklart val att framgångskonceptet skulle följas upp med nya satsningar även under 2017!

Vänligen notera att denna sida löpande kommer att uppdateras med nyheter och all nödvändig information närmare inpå höstens event. Redan nu finner du viss övergripande information om årets utbildningssatsningar och framförallt årets eventdatum samt ett formulär för intresseanmälan – din chans att säkerställa att du får informationen och den skarpa eventanmälan först av alla!

Vår skarpa eventanmälan öppnar om

Värdefull feedback och nyheter inför årets event

Under fjolårets eventturné mottog vid en hel del värdefull feedback, inte minst efter att ha sammanställt svaren för de frågeenkäter som besvarades av eventens deltagare. Vi har varit lyhörda och tagit till oss av de förslag som kan leda till förbättringar av vårt befintliga upplägg, vilket har bidragit till en rad spännande nyheter inför årets eventsatsningar. Mer om några av dessa läser du nedan:

Självfallet kommer kursens deltagare att få ta del av de metoder, mönster och trender som ligger till grund för Kavastus ofta extremt vältimade affärsbeslut på börsen. Detta har han mer än väl bevisat under de senaste åren, och de som har följt honom på Twitter kunde exempelvis se en total exit från marknaden i väldigt nära anslutning till börstoppen 2015, såväl som att han annonserade “all-in” igen bara dagar efter Brexit, tillika Bear trendens absoluta lågpunkt för OMXS30-indexet i fjol.

Arne “Kavastu” Talving ligger inte direkt på latsidan, utan strävar efter ständig förnyelse och förbättring i syfte att alltid ligga i framkant. Mycket tid spenderas på löpande “forskning” i syfte att finna nya trender, mönster och edgar som kan förbättra hans redan framgångsrika “verktygslåda” och investeringsmetodik. “9 av 10 uppslag hamnar i papperskorgen” brukar Arne själv säga, vilket ger en fingervisning av hur mycket tid som har lagts ner på de trender och mönster som presenteras under utbildningen.

Sedan fjolårets utbildning arbetar Arne hårt med “fundamentala trender” och laborerar med egna nyckeltal för att kunna mäta, jämföra och pricka de bolag som ser ut att stå inför en fundamental upp- eller nedvärdering i närtid. En hel del ny, helt unik forskning kommer alltså att presenteras på årets event!

Mer information om de specifika programpunkterna kommer givetvis att presenteras längre fram, men räkna med en rad uppdateringar, nya “trendmönster” (båda fundamentalt och tekniskt) och inte minst Kavastus uppdaterade syn på vart vi befinner oss i den nuvarande “börscykeln”.

Under både Kavastus Trender 1.0 och 2.0 har vi fått en hel del frågor och feedback som berör området “mjukvaror” och hantering/filtrering av data (både fundamentalt och tekniskt).  På detta område arbetar vi i skrivande stund för att förankra ett eller flera nya samarbeten i syfte att ytterligare förbättra helheten av vårt utbildningskoncept. Vi kommer alltså att se en del förändringar från tidigare upplägg även rörande denna del av eventen.

Vi hoppas också kunna erbjuda årets deltagare flera rabatter, erbjudanden eller till och med gåvor från aktörer med produkter och tjänster i nära anslutning till Kavastus metoder. Vår målsättning är fortsatt att kursens deltagare ska få en så konkret “verktygslåda” som möjligt med sig hem efter avslutad utbildningskurs.

Kavastus Trender 2.0 fick överlag väldigt höga kursbetyg, inte minst från kursens kvinnliga deltagare. De tyckte dock att det var synd att inte fler kvinnor deltog på kurserna, vilket vi verkligen håller med om!

Inför årets kurser har vi därför en ambition att försöka nå ut med information och inbjudan till fler aktie- och investeringsintresserade kvinnor. Ett problem vi har stött på är dock att flera av de kvinnliga nätverken är “Women Only” (stängda för män), så här skulle vi behöva din hjälp att sprida ordet till dina nära och kära!

Hör gärna av dig till oss om du har något förslag eller själv är verksam inom något sällskap eller community för börsintresserade kvinnor och är nyfiken på att veta mer om Kavastus Trender.

Kontakt: kavastustrender@borsvarlden.com

Se Kavastus medverkan på Nordnet Live.

Lyssna på en kort intervju med Kavastu i Feminvest-podden.

Citat från en av fjolårets kvinnliga kursdeltagare:

“Som kvinna och nybliven pensionär är jag enormt tacksam för att jag kan leva det liv jag önskar tack vare att jag i 30-årsåldern började intressera mig för ekonomi och olika placeringsmöjligheter. Liksom Kavastu har jag försökt följa börsens cykler, dvs bull och bear samt placera i vinnande koncept. Dock inte med samma precision som Kavastu. Jag är imponerad av Kavastus beräkningar och statistik som han åskådliggör på ett enkelt och lättfattligt sätt. Jag hoppas för egen del att få till mig mer av hans teorier i framtiden och jag kan varmt rekommendera alla kvinnor att intressera sig för ekonomi och delta i en kurs av Kavastu. Ge dig själv chansen att liksom Kavastu leva det liv som du önskar!”

Den största nyheten för 2017 blir en ny digital satsning för vidareutbildning inom Kavastus investeringsmetoder. De fysiska utbildningseventen går nu in på sitt tredje år och vi har mottagit mycket feedback kring en möjlighet att fortsätta att “vidareutbilda sig” inom metodiken, gärna kontinuerligt med möjlighet att löpande få värdefull feedback om bolag, trender och marknaden som helhet, dra lärdom av hur Kavastu själv agerar i skarpa börslägen samt inspireras till fler bättre affärsbeslut på börsen!

Mer information om nysatsningen kommer att delges i samband med den officiella anmälan till årets event och deltagarna på årets event kommer att erhålla en testperiod som påbörjas direkt efter avslutad kurs och fortsätter en bit in på 2018. Tidigare deltagare har möjlighet att till rabatterat pris antingen delta på något av årets fysiska event (nästan 65 % av de personer som deltog under 2015 deltog även i fjol) och på vis erhålla en testperiod, alternativt att endast teckna en separat testperiod till communityn. Ett krav för deltagande och tillträde till den digitala vidareutbildningen är dock att man vid något tillfälle har deltagit på något av de fysiska utbildningseventen (Kavastus Trender 1.0-3.0)!

– Min följarskara på Twitter växer sig allt större, vilket självfallet är väldigt kul, men det finns också en baksida, som kombinerat med den feedback vi har mottagit under eventens gång, har bidragit och inspirerat till denna nya digitala satsning tillsammans med Börsvärlden.

– Jag känner tyvärr att allt mer tid och energi går åt till alla oseriösa aktörer på Twitter, med nättroll, påhopp och hånprofiler av Kavastu och att forumet ibland genomsyras av en “bitterhet” istället för kunskapsutbyte och konstruktiv dialog. Det känns mer naturligt att prioritera mitt engagemang och styra det mot en sluten community vars anhängare är genuint intresserade av att lära sig mer och utvecklas. Här slipper jag alla “troll” och kan lägga all min energi till att förmedla kunskap och utbilda de personer som har visat commitment.

Detta säger  Arne “Kavastu” Talving som en kommentar om den nya satsningen.

Kortfattad information om communityn:

  • Plattformen/communityn för vidareutbildning kommer att vara sluten och exklusiv för tidigare deltagare på eventen (1.0-3.0). Detta i syfte att säkerställa en grundläggande kunskaps- och intressenivå för Kavastus metoder.
  • Fokus ligger fortsatt på Kavastus investeringsprinciper, trender och egna nyckeltal, men även på ny “forskning”. Då informationen bara delges en begränsad och sluten skara kommer också “friheterna” kring vilken typ av och hur informationen presenteras att vara betydligt större än vad som kan delges en bredare allmänhet (dock med en väldigt tydlig målsättning om att verka för att inte bli eller vara direkt kursdrivande i enskilda aktier).
  • En stor mängd tid och energi kommer därmed att prioriteras bort från Kavastus nuvarande Twitterprofil/blogg för att mer fritt och ohämmat kunna vidareutbilda inom ramarna för denna community och för de personer som är genuint intresserade av konceptet.
  • Fokus kommer att riktas mot alla de “löpande” beslut som en investerare dagligen behöver ta ställning till, sålla och filtrera bland bolag/trender/mönster men framförallt att inspirera till bättre affärsbeslut på börsen (vi vill dock understryka att det inte kommer att röra sig om en exakt delgivning av varje enskilt affärsbeslut för Kavastus egen portfölj, utan att fokus primärt kommer att ligga på lärande och metodik för att deltagarna själva ska lära sig att fatta bättre och mer välgrundade beslut).
  • Utöver Kavastus löpande uppdateringar, bloggposter, Q/A:s och inbjudningar till webinarium med mera, är vår ambition att communityn även ska erbjuda olika “happenings”, erbjudanden från samarbetspartners, bolagspresentationer, data, nyckeltalsfiltrering och statistiska mönster, supporthjälp från mäklare och mjukvaruleverantörer och mycket mer.
  • Deltagarna på årets fysiska event kommer att erhålla en testperiod med full access till vidareutbildningscommunityn som sjösätts live i anslutning till eventen i höst.
  • Konceptet kommer att testlanseras senare under våren där vi kommer att bjuda in tidigare deltagare från 1.0/2.0 i syfte att få direkt feedback under uppbyggnaden av plattformen. OBS! Antalet testpersoner kommer att vara begränsat till ett tjugotal och först till kvarn kommer att gälla. Håll utkik efter information om detta via e-post!

Bildspel och lovord

Intresseanmälan – Din chans att få inbjudan före allmänheten

Precis som vi fjol ger vi alla med ett intresse för våra utbildningskurser en chans att föranmäla sitt intresse till höstens kurser. Din intresseanmälan sker helt utan förpliktelser, men innebär att du kommer att erhålla information samt den skarpa eventanmälan före allmänheten. För vår del får vi också en fingervisning om hur pass stort intresset är för de olika datumen/städerna, vilket ger oss en chans att i god tid försöka anpassa storleken på eventsalarna och det totala antalet platser för respektive event.

Datum för Kavastus Trender 3.0:

7/10, 2017 – Stockholm 1
14/10, 2017 – Göteborg
21/10, 2017 – Stockholm 2
11/11, 2017 – Malmö
18/11, 2017 – Stockholm 3

Vi vill understryka att flera av fjolårets event blev fullbokade i förtid och att denna intresseanmälan därmed kan komma att vara avgörande för din möjlighet till en plats på något av årets event. OBS! Ingen bekräftelse på din registrering skickas ut för denna intresseanmälan.

INTRESSEANMÄLAN

Har du några frågor?

Tveka inte att kontakta oss med frågor eller funderingar via e-post: kavastustrender@borsvarlden.com

Börsvärlden tipsar!

Om du inte redan nu får Börsvärldens utskick och publikationer med spännande erbjudanden likt detta, vänligen registrera din e-post genom att klicka här.