Vi utvärderar testperioden av vårt nya vidareutbildningskoncept

Under hela maj månad körde vi en test- och utvärderingsperiod för den nya analys- och vidareutbildningscommunityn som kommer att lanseras i samband med (grund)utbildningskurserna, Kavastus Trender 3.0, till hösten. Vi har under tidigare event (1.0-2.0) fått veta av deltagarna att en möjlighet att fortsätta fördjupa sig inom Kavastus investeringskoncept, på löpande basis, vore en uppskattad lösning.

Vi har tagit till oss feedbacken och kommer att erbjuda ett nytt koncept som innebär en prenumerationstjänst med access till en digital “community” – detta för personer som tidigare har deltagit på något av eventen och därmed anses ha genomgått “grundutbildningen”. Tidigare kursdeltagare kommer att ha möjlighet att enbart teckna medlemskap till denna “vidareutbildningsplattform” om de så önskar, alternativt erhålla ett provkvartal i samband med sitt deltagande på höstens fysiska kurser (alla eventdeltagare får 3 månaders medlemskap).

Vi utvärderar testperioden
Testperioden sjösattes som en möjlighet för oss att samla in värdefull feedback från tidigare kursdeltagare, i syfte att forma och utveckla det nya konceptet inför höstens skarpa release. Månaden avslutades med en enkät där de drygt 35 “testpiloterna” fick besvara ett antal frågor om vad de tyckte om konceptet. Vi har mottagit väldigt mycket värdefull feedback som vi nu kommer att ta till oss och utvärdera inför höstens lansering.

Mest uppskattat tycktes Kavastus “rapportslides” och bevakning ha varit, följt av hans löpande uppdateringar om den långa trenden och kortsiktiga signaler (HSI) om överköpta och översålda lägen att ta tillvara på i marknaden. Också de båda webinariumen, ett med Kavastu själv och ett med George Bol från Börsdata, tycks ha varit mycket uppskattade inslag och något som vi också fortsättningsvis kommer att arrangera löpande under hösten.

Glädjande är också att ca 85 % av de som besvarade enkäten har för avsikt att delta även på årets fysiska kurser, i syfte att repetera och utveckla sina kunskaper inom metodiken. Kul – vi ses där!

Återigen ett stort tack till alla som deltog under testperioden. Mer information om denna digitala vidareutbildningscommunity, villkor, priser etc kommer upp på vår projektsida i augusti i samband med att kampanjen påbörjas.

Annonser