Småbolagsbrevet – Vår renodlade småbolagspublikation

Vi ser idag, oavsett om marknadsklimatet på börsen är Bull eller Bear, att antalet emissioner som lyckas och även övertecknas slår alla förväntningar. Dessutom har många av de senaste årens börsintroduktioner blivit riktiga börsraketer. I tider av hög riskaptit och lågränta förefaller småbolag, framförallt i samband med börslistningar, att tilldra sig ett enormt intresse vilket skapar en naturlig efterfrågan för vår publikation ”Småbolagsbrevet”.

Småbolagsbrevet är Börsvärldens informationskanal för Investor Relations (IR), emissioner och heta investeringsobjekt – vårt verktyg för att möta tidernas småbolagsintresse! Publikationen utkommer inte på bestämda datum utan endast i det läge vi anser att det finns intressanta nyheter att belysa.

I publikationen kommer du bland annat finna:

  • Emissioner
  • Börsintroduktioner
  • Tekniska analyser
  • VD-intervjuer
  • Småbolagstrender
  • Inbjudningar till investerarevent
  • Onoterade bolag på väg mot börsnotering
  • Information om vägen från onoterad till noterad
  • NGM Pre Market

Följ oss och våra partners