I SAMARBETE MED ACOUSORT
Bildkälla: AcouSort

AcouSort ser stora möjligheter inom flödescytometri

Medicinteknik Flödescytometri är en teknik som snabbt analyserar celler genom att belysa dem med en laserstråle. Tekniken används främst vid immunologisk forskning och vid diagnostik av blodsjukdomar. En förutsättning för att tekniken ska vara framgångsrik är att provberedningen är av hög kvalitet för att säkerställa att analysen av cellerna kan genomföras på ett tillförlitligt och kostnadseffektivt sätt. För många labb är detta en utmaning eftersom manuell provhantering medför långa mättider på grund av orenheter i provet. Det är just i detta avgörande moment som AcouSorts automatiserande teknologi erbjuder stora fördelar i form av pålitlighet och effektivitet.

AcouSort har under 2023 och 2024 sett ett kraftigt ökat intresse för bolagets unika teknologi från tillverkare av flödescytometrar och har under året intensifierat ansträngningarna att göra den mer känd för ett växande antal potentiella kunder. Som ett led i detta arbete besökte AcouSort nyligen CYTO 2024 i Edinburgh, Skottland. CYTO är en årlig konferens som arrangeras av International Society for the Advancement of Cytometry och besöks av ledande forskare och instrumenttillverkare.

Stort intresse för AcouSorts teknologi på CYTO 2024

På CYTO 2024 presenterade AcouSort sin akustofluidikbaserade teknologi inom cellhantering med potential att förbättra den viktiga provberedningen och uppreningen som föregår flödescytometrianalysen. AcouWash erbjuder en automatiserad celltvätt genom att separera ut de celler som ska analyseras. På detta sätt kan man uppnå en effektiv upprening och raffinering utan inslag av manuell hantering, vilket leder till förbättrad analys, effektivare arbetsflöde och minimal förlust av celler. Det senare är särskilt viktigt när tillgången till de celler som ska analyseras är begränsad.

Schematisk presentation av AcouSort chip för celltvätt. Vita blodkroppar flyttas från ett blodprov med lyserade röda blodkroppar till en ren buffert.

Under CYTO 2024 presenterade Dr Vera A Tang vid Univeristy of Ottawa intressanta resultat från det pågående samarbetet med AcouSort som syftar till att automatisera provberedning av vävnad inför flödescytometrianalys. AcouSorts egen presentation på konferensen visade hur man genom att använda en akustofluidikbaserade teknologi kan uppnå en effektiv och skonsam celltvätt även vid höga flödeshastigheter. Båda presentationerna väckte stort intresse och AcouSort har som ett direkt resultat av presentationerna på CYTO inlett ett antal diskussioner med leverantörer av flödescytometrar. AcouSort har nyligen även leasat ett AcouWash-system till ett USA-baserat företag för utvärdering inom cytometriliknande applikationer.

För att läsa mer om AcouSort, besök bolagets hemsida: www.acousort.com.

 

Om du är intresserad av att investera i AcouSort, klicka här för att komma till AcouSorts profilsida på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.

 

 

Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med AcouSort . Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER