Integritetspolicy

Personuppgiftspolicy

Behandling av personuppgifter sker i enlighet med vad som stadgas i personuppgiftslagen (SFS 1998:204), kallad PuL i dagligt tal. Behandlingen av personuppgifter sker inom ramen för aktiebolaget Mediagruppen TopTraders i Sverige AB (nedan Mediagruppen TopTraders) olika verksamheter och affärsområden, där varumärket Börsvärlden ingår. Personuppgifterna lagras och behandlas i datasystem i syfte att administrera fakturering, beställningar, prenumerationer, inbjudningar och gästlistor, erbjuda relevant information till kunder samt för att marknadsföra egna produkter och tjänster samt även anslutna partners produkter och tjänster.

Mediagruppen TopTraders är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats. Har du frågor gällande hanteringen av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via e-post på info@borsvarlden.com.

Anmälningar till prenumerationer

Börsvärldens prenumerationer är kostnadsfria och du anmäler dig för dessa genom att ange namn, e-post (och i förekommande fall telefonnummer, adressuppgifter och kön liksom andra kontaktuppgifter som kan efterfrågas) på vår webbplats. Du kan närhelst du önskar avanmäla dig från en prenumeration och vi kommer då inte att kontakta dig med vare sig nyheter eller marknadsföring. I händelse av att du avanmäler dig raderas dina personuppgifter från vår databas.

Samtycke till marknadsföring

Genom att anmäla dig som prenumerant för Börsvärldens månadspublikation eller någon av våra övriga prenumerationer, samt av Börsvärlden administrerade event, föreläsningar eller investerartävlingar, samtycker du till att även ta del av våra informationsutskick. Dessa utskick kan innehålla marknadsföring av finansiella tjänster, emissioner eller andra produkter med anknytning till finansmarknaden. Mediagruppen TopTraders tar inget ansvar för information som tillhandahålls av annonsörer eller samarbetspartners via Börsvärldens publikationer, informationsutskick eller webbplats.

Tredje part

Börsvärlden, via Mediagruppen TopTraders, kan komma att göra dina personuppgifter tillfälligt tillgängliga för nära samarbetspartners såsom emittenter av börshandlade produkter rörande exempelvis event, investerartävlingar eller utbildningar. Vår grundregel är dock att sådan information skall möjliggöra ett betydande mervärde unikt för våra prenumeranter och inte verkar i direkt reklamsyfte.

Börsvärlden, via Mediagruppen TopTraders, använder även ibland tekniker såsom cookies och “web beacons” för att utöver oss själva erbjuda tredje part att samla in eller ta emot information från vår webbplats och andra delar av internet samt använda denna information för att tillhandahålla mättjänster och riktad marknadsföring. Om du som användare inte vill att sådan information ska samlas in eller vill veta mer, besök www.aboutads.info/choices.

Nyhetsbrev och informationsutskick kan komma att distribueras genom en domän eller ett varumärke (t.ex Active Trading, Kavastus Trender etc) som tillhör Mediagruppen TopTraders eller en av Mediagruppen TopTraders samarbetspartners. Domänen eller varumärket kommer i sådana fall att anges som avsändare.

Personuppgiftsbiträde för Nordic Growth Market (NGM)

Mediagruppen TopTraders är personuppgiftsbiträde för Nordic Growth Market AB, i dagligt tal omnämnt som NGM. Vi arbetar med att upprätta och distribuera nyhetsbrev och informationsutskick för NGM och dess emittenter samt övriga kunder.

Rätt att begära information

Om du vill du veta om Mediagruppen TopTraders, via Börsvärldens publikationer, behandlar personuppgifter om dig vänligen skicka en undertecknad begäran till oss. Du har rätt att en gång om året kostnadsfritt begära information om personuppgifter som behandlas om dig i Börsvärldens register. Du har rätt att i händelse av felaktigheter få uppgifter rättade.