Vilka är vi?

Börsvärlden är en modern finanskonsult vars tjänsteutbud är inriktat på aktiva börsinvesteringar. Vårt team är ett engagerat manskap av analytiker och skribenter med mångårig erfarenhet av finansmarknaderna, marknadsföring och kommunikation mellan bolag, emittenter och investerare.

Vår största styrka är, förutom vårt eget investerarregister, vårt stora nätverk av samarbetspartners vilket innebär att vi kan förse våra kunder med massiv spridning av budskap, emissionserbjudanden och information om börshandlade produkter.

Vad är vårt fokus?

Börsvärlden fokuserar, förutom på noterade (samt i vissa fall onoterade) småbolag och börshandlade investeringsalternativ, även på kundvänliga tillika transparanta alternativa investeringar. Vi har även ett starkt fokus på de oegentligheter som förekommer i dagens alltmer aggressiva globala finansbransch.

På denna punkt är vi kompromisslösa och vi kommer utan att tveka publicera uppseendeväckande material som tjänar våra läsares syfte och våra kunders bästa. Det är ofta material vi menar att den etablerade finansmedian har missat att belysa och där ämnar vi fylla en viktig funktion. Vi tar avstånd från en stor del av de mäklarlösningar som idag erbjuds i Sverige och globalt vilka innebär spekulation mot egna kunder, dolda avgifter och oetisk marknadsföring.

Vad gör vi?

Börsvärlden driver en månatlig publikation, innehållandes bland annat artiklar, reportage, analys och emissionerbjudanden i syfte att upprätthålla kontinuerlig kontakt med vårt investerarregister. Vi anordnar också event och spännande utbildningsmöjligheter med möjlighet till fördjupning inom vissa nischade områden inom börs och finans. Vi kommunicerar främst via e-post (Direct emails, DR) som möjliggör en god dialog med information och erbjudanden till vårt investeraregister.

Våra affärsområden är Investor Relations och kommunikation, Teknisk och Fundamental analys, marknadsföring, produktion, paketering och spridning av finansiellt material.

Börsvärlden tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Vi fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Läs mer under ”Friskrivning”.

Våra medarbetare

Daniel Åstrand

Partner, CEO

Johan Bjarnle

Head of IT

Emil Emanuelsson

Investor Relations & Sales

Tobias Lundgren

IT Consultant

Fristående skribenter & gästkrönikörer

Arne ”Kavastu” Talving

Privat heltidsinvesterare, bloggare & föreläsare

Mikael Jonasson

Privat investerare & VD/Partner Börssignaler.se

Andreas Johansson

Skribent & småbolagsreporter

Vill du komma i kontakt med Börsvärlden?

Du är alltid välkommen att kontakta oss på e-post info@borsvarlden.com om du har några frågor eller funderingar.