I SAMARBETE MED AKOBO MINERALS
Bildkälla: Akobo Minerals AB

Akobo Minerals genomför aktieemission för sitt Etiopiska guldprojekt Segele

Annons Akobo Minerals AB (publ), ett ledande prospekterings- och gruvbolag för guld i Gambela-regionen i Etiopien, genomför nu en nyemission på ca. 28 miljoner SEK till en kurs på 0,98 SEK per aktie för att finansiera uppstarten av guldproduktion från Segele-gruvan.

Gruvan har påträffat en av världens högsta guldhalter, känd som "bonanza-grade", och hittat guld värt 1,5 miljarder SEK till dagens guldpris. Förväntad operationellt kassaflöde från Segele på 600 miljoner SEK. Bolagets börsvärde före emissionen är ca. 87 miljoner SEK till en kurs på 0,98 SEK.

"Det är mycket spännande tider för oss på Akobo Minerals. Med de stora förberedelsearbete på förädlingsanläggningen och gruvan avklarat är vi nu redo att gå vidare till produktion. Timingen är perfekt, med en kombination av bonanza-grade, låga kostnader och det historiskt höga guldpriset," säger Jørgen Evjen, VD för Akobo Minerals.

Jørgen Evjen, VD för Akobo Minerals.

Bolaget, noterat på Euronext (AKOBO) och OTCQX (AKOBF), har sedan sin etablering 2009 visat på en imponerande framgångsrik historia inom guldutforskning i Etiopien. Bolaget har blivit ett ledande guldprospekterings- och gruvbolag i landet. Med över 14 års erfarenhet på plats har Akobo etablerat sig som en nyckelspelare i branschen, engagerad i ansvarsfulla och hållbara metoder.
Med huvudkontor i Skandinavien kombinerar Akobo internationell expertis med lokal fokus i sin verksamhet. Bolagets starka relation med etiopiska myndigheterna understryker dess engagemang för att driva i harmoni med lokala föreskrifter och samhällen.

Som en lågkostnadsoperatör med ett tydligt fokus på att vara etiopiskt har Akobo gjort betydande framsteg i sina prospekteringsinsatser, och upptäckt några av världens högsta guldhalt. Bolagets indikerade resurs har en imponerande genomsnittlig guldhalt på 40 g/t.

År 2023 uppnådde Akobo en betydande milstolpe genom att bygga en processanläggning och utveckla Segele-underjordsgruvan. Med träff av guldet i gruvan är företaget redo att påbörja guldproduktionen inom en mycket snar framtid, vilket ytterligare befäster dess position som en framstående aktör i branschen.

Det som skiljer Akobo åt är inte bara dess operativa prestationer, utan också dess orubbliga engagemang för miljö-, sociala och styrningsprinciper (ESG). Dess prisbelönta ESG-program understryker dess hängivenhet för hållbar utveckling och ansvarsfulla affärspraxis.

När Akobo ger sig in i denna spännande produktionsfas, bjuds investerare in att delta i företagets resa av tillväxt och framgång.

Investeringspresentation


Emissionen i korthet

Emissionsbelopp: Cirka 27,8 MSEK.

Villkor: Varje innehavd aktie på avstämningsdagen berättigar till en (1) teckningsrätt. Det krävs femton (15) teckningsrätter för teckning av åtta(8) aktier.

Teckningskurs: 0,98 SEK per aktie

Teckningsperiod: 13 mars 2024 till och med den 27 mars 2024

Handel med teckningsrätter:  13 mars 2024 till och med 21 mars 2024

Prospekt

Teckna via Mangold

Hemsida

 

Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med Akobo Minerals . Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER