I SAMARBETE MED ALLTAINER
Bildkälla: Alltainer

Alltainer positionerar sig för explosiv tillväxt

Annons Alltainer intensifierar tillväxten och öppnar USA-marknaden med kommande företrädesemission

BAKGRUND & MOTIV

Alltainer, en företagsgrupp specialiserad på tillverkning, marknadsföring och försäljning av sjöcontainrar som är omvandlade till bostäder, barer, sanitetsanläggningar och andra kundanpassade ändamål, är stolta över att ta nästa steg i sin utveckling. Bolaget grundar sin tillverkning på nya sjöcontainrar och omvandlar dem efter kundens specifikationer i sin moderna anläggning i Vietnam. Produkterna distribueras primärt genom försäljningskanaler på den amerikanska marknaden, men de har även en närvaro i Sverige och andra delar av Europa. Alltainers kundfokus riktas mot återförsäljare och större professionella slutkunder.

Med en vision om att stärka sin ställning på den amerikanska marknaden, intensifiera försäljnings- och marknadsaktiviteter samt stärka bolagets finansiella ställning har Alltainers styrelse beslutat att genomföra en företrädesemission.

EMISSIONSLIKVIDENS ANVÄNDNING

Vid full teckning i företrädesemissionen kommer Alltainer att tillföras cirka 9,9 MSEK före emissionskostnader, som förväntas uppgå till cirka 750 000 SEK vid full teckning. Den nettolikviditet som uppgår till ungefär 9,15 MSEK kommer att användas på följande sätt:

  1. Certifiering av boendecontainrar i USA (cirka 40 procent): En betydande del av medlen kommer att allokeras till att få bolagets boendecontainrar certifierade av amerikanska myndigheter. Denna certifiering kommer att möjliggöra försäljning av Alltainers produkter som "modular manufactured homes," vilket öppnar upp en hel marknad för trailerhem och modulhus i USA. Där råder en påtaglig bostadsbrist, med miljontals amerikaner boende i trailerparker och hundratusentals som är hemlösa. Detta certifieringsprojekt kommer att göra det möjligt för Alltainer att adressera denna brådskande efterfrågan från uthyrare, myndigheter och privatkunder.

  2. Etablering av "mancamps" vid svenska fabriksbyggen (cirka 30 procent): En betydande andel av likviden kommer att investeras i etablering av s.k. "mancamps" vid större svenska fabriksbyggen. Dessa mancamps kommer sedan att säljas lokalt och utgör en potentiell intäktskälla.

  3. Rörelsekapital och amortering av lån (cirka 30 procent): En del av medlen kommer att reserveras för att stärka rörelsekapitalet och för att hantera lån.

VD HAR ORDET

Nu har vi lämnat pandemin bakom oss och även om våra marknader påverkas av de höga räntorna och minskad aktivitet så har vi kunnat påvisa en stark finansiell utveckling med stigande intäkter och förbättrad EBITDA-marginal.

Syftet med förestående nyemission är att intensifiera tillväxten genom att agera på de möjligheter som Alltainer står inför. Det största bidraget till detta kommer vara att få våra boendecontainrar certifierade i USA. Detta möjliggör att Alltainer kan sälja sina produkter i egenskap av tillverkare av ”modular manufactured homes”. Med en sådan certifiering öppnar sig hela marknaden för trailerhem och modulhus. Idag bor 28 miljoner amerikaner i s.k. trailerparks och i hela USA är bostadsbristen påtaglig. Flera hundra tusen är hemlösa och myndigheterna har ett ansvar för att lösa hemlösheten. Även vanliga industriarbetare har svårt att hitta boende till en skälig hyra. Med Alltainers konkurrenskraftiga prisnivåer kan en certifierad boendecontainer få adressera en tydlig efterfrågan från uthyrare, myndigheter och privatkunder. Mot bakgrund av detta kommer Alltainer allokera resurser till att genomföra denna certifiering fortast möjligt.

Jakob Kesje, VD Alltainer


ERBJUDANDET I SAMMANDRAG
Avstämningsdag: 
Avstämningsdag var 10 oktober 2023. Sista handelsdag inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 6 oktober 2023. Första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 9 oktober 2023.

Företrädesrätt: De som på avstämningsdagen var registrerade som aktieägare i Alltainer AB äger företrädesrätt att teckna aktier. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Elva (11) teckningsrätter berättigar till teckning av fyra (4) nya aktier.

Teckningsperiod: 12 oktober – 26 oktober, 2023 

Teckningskurs: 2,50 sek per aktie

Antal aktier i Erbjudandet: Högst 3 956 732 aktier

Emissionsbelopp: 9,9 MSEK

Utspädning: Upp till cirka 26,67 procent

Bolagsvärde pre-money: 27 202 545

Handel med teckningsrätter: Handel kommer att ske på Spotlight Stock Market under perioden 12 – 23 oktober 2023

Handel med BTA: Betalda tecknade aktier, BTA, kommer att handlas på Spotlight Stock Market från och med den 12 oktober fram till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Denna registrering beräknas ske omkring vecka 45 2023

Teckna via Aqurat

Teckna via Avanza

Teckna via Nordet Sverige

Teckna via Nordnet Danmark

Anmälan utan företräde

Särskild anmälningssedel

 

Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med Alltainer . Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER