I SAMARBETE MED APTAHEM
Bildkälla: Stockfoto

Aptahem har en multiverksam läkemedelskandidat på väg in i klinik mot sepsis

Emission Sepsis är ett sjukdomstillstånd som varje år drabbar ca 30 miljoner människor, varav 6 miljoner avlider. Idag saknas effektiva behandlingar vilket ger Apta-1 goda förutsättningar att snabbt ta marknadsandelar och således bidra till att rädda liv. Planen är att utlicensiera Apta-1 redan under tidig klinisk utveckling, vilket då rimligen bör innebära ett stort värde för Aptahem och dess aktieägare. Rent ekonomiskt är marknaden för sepsisbehandlingar omfattande och bedöms växa till närmare 6 miljarder dollar år 2029

Aptahem har en bakgrund i över 17 år av forskning vid Lunds universitet och senare i samarbete med Karolinska institutet och Smittskyddsinstitutet. Med grund i den tidigare forskningen har Aptahem utvecklat nuvarande teknologi och patent in-house, där fokus är utveckling av läkemedelskandidater mot sjukdomar där inflammation och koagulation samverkar i sjukdomsförloppet. 

Idag prioriteras resurserna till läkemedelskandidaten Apta-1, vilket är ett akutläkemedel mot sepsis, för att förhindra organ- och vävnadsskador.  Apta-1 är baserad på aptamerteknologi och består av s.k. aptamerer, en typ av kemiskt framställda biomolekyler, vars egenskaper karakteriseras av att de kan binda till förutbestämda mål, så som proteiner och peptider, med hög selektivitet och affinitet (dragningskraft mellan kemiska föreningar). Aptamerer kan till viss del jämföras med antikroppar men till skillnad från dessa är risken för skadliga immunreaktioner hos patienten låg, tack vare att de tillverkas syntetiskt och därmed undviks endotoxiner.

"Aptahem utvecklar en unik multiverksam läkemedelskandidat mot en av de största mördarna i världen, sepsis! Idag finns inga effektiva behandlingar, därav är dödligheten mycket hög med ökande fall varje år, ett sjukdomstillstånd som kan uppstå alltifrån ett pet i näsan till en kraftig virusinfektion. 

Aptahem erbjuder en lösning som skulle kunna rädda många liv och minska lidandet för de patienter som drabbats, vilket är en potentiell miljardmarknad." säger VD Mikael Lindstam

Sepsis är ett sjukdomstillstånd som varje år drabbar ca 30 miljoner människor, varav 6 miljoner avlider. Idag saknas effektiva behandlingar vilket ger Apta-1 goda förutsättningar att snabbt ta marknadsandelar och således bidra till att rädda liv. Rent ekonomiskt är marknaden för sepsisbehandlingar omfattande och bedöms växa till närmare 6 miljarder dollar år 2029. Planen är att utlicensiera Apta-1 redan under tidig klinisk utveckling, vilket då rimligen bör innebära ett stort värde för Aptahem och dess aktieägare.

 

Analyst Group kommenterar Aptahem

”Vi närmar oss slutet av ett turbulent 2020 och i senaste kvartalsrapportens VD-ord kunde vi utläsa två potentiella triggers att se fram emot framgent i form av studieresultat, dels från Kanada, dels från Sverige. Dessutom pågår ett flertal andra intressanta diskussioner med olika parter runt om i världen. Om dessa diskussioner leder till konkreta samarbeten är för tidigt att säga, men om så skulle vara fallet kan det utgöra starka värdedrivare i aktien. Detta, i kombination med potentiella kliniska framsteg under kommande kvartal, är viktigt att bevaka ur ett investerarperspektiv. Under oktober genomförs en företrädesemission om ca 32 MSEK, vilket därmed stärker Aptahems kassa, minskar den finansiella risken och möjliggör nästa steg i Bolagets utveckling. Genom en riskjuterad nuvärdesmodell (rNPV) ges ett motiverade bolagsvärde för Aptahem om ca 265 MSEK idag, motsvarande 4,0 kr per aktie i ett Base scenario”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.  

Aptahem genomför nu en till 80 % garanterad företrädesemission fram till den 23 oktober för att ta bolagets läkemedelskandidat mot klinik.

 

 

 

 

 

Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med Aptahem. Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER