Bildkälla: Stockfoto

Balco flyttar fram positionerna med patenterade helhetskoncept som ger gröna fastigheter

Fem snabba Fem frågor till Kenneth Lundahl, vd för Balco, som den 19 november släppte sin Q3-rapport.

Var befinner ni er just nu, kan du kommentera er senaste rapport?

–Vi befinner oss i en mycket expansiv fas som präglas av en tillväxttakt som ökar successivt från kvartal till kvartal. I Q2 2021 ökade vår orderingång med 80 procent och i Q3 med 110 procent. De två första kvartalen 2022 kommer att präglas av en stadigt ökande orderingång, vi ser redan nu att 2022 blir ett nytt omsättningsmässigt rekordår för oss. Arbetet med att anställa ett 70-tal nya medarbetare som ska stärka organisationen och rusta oss för att kunna leverera utifrån den kraftigt ökade efterfrågan pågår för fullt. Vi har en trygg marginal i vår orderstock och i början av 2022 lanserar vi ett helt nytt produkterbjudande.  

Hur är er syn på hållbarhet? Kan du kommentera det förbättrade ESG-betyget ni nyligen fått?

–Vi ser det som vårt ansvar att utbilda fastighetsägare i behov av en ny balkonglösning i hur de kan omvandla sina fastigheter till gröna fastigheter. Vi fokuserar på hållbar tillväxt genom att stärka vår position som marknadsledande aktör vad gäller balkonglösningar med omfattande energieffektiviseringspotential. I samarbete med Danske Bank kan vi erbjuda fastighetsägare gröna finansieringslösningar förutsatt att vår helhetslösning genererar minst 30 procents energibesparing. Vårt förbättrade ESG-betyg innebär att Carnegie och andra aktörer i finansbranschen definierar oss som ett hållbart bolag, vilket betyder mycket för oss och våra investerare.

Vilka är era största utmaningar?

–Coronapandemin har varit en stor prövning för oss, inte minst eftersom majoriteten av våra möten med bostadsrättsföreningar och fastighetsägare sker face to face. I övrigt ser vi inga specifika utmaningar just nu, arbetet med att öka vår organiska tillväxt och komplettera det med intressanta förvärv befinner sig i en mycket händelserik fas just nu.

Berätta lite om era visioner. Var är ni på väg?

–Vi är i dagsläget verksamma i Norden, Tyskland, Nederländerna och Storbritannien och siktar på fortsatt expansion på dessa marknader, där tillväxtpotentialen är stor. Vi fortsätter även vår förvärvsresa och siktar framöver på att förvärva ett till tre bolag per år.

Vad kan en aktieägare förvänta sig av er som bolag?

– Den underliggande efterfrågan på våra patenterade lösningar är mycket stor, tusentals flerfamiljshus runtom i Europa står inför ett omfattande renoveringsbehov de kommande åren. Med ett sextiotal patent i portföljen är vi marknadsledande i Europa vad gäller energieffektiviserande balkonglösningar. De kommande åren kan aktieägare förvänta sig en fortsatt hög tillväxttakt och att vi ytterligare stärker vår marknadsledande position.

Läs mer på: https://balcogroup.se

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER