Bildkälla: Stockfoto

Banker riskerar att tappa attraktiva investeringskunder till digitala plattformar

Gästinlägg De svenska bankerna bör vara på sin vakt om de inte vill tappa kunder och se sina intäkter försvinna till digitala lågprisplattformar. I USA har plattformen Robinhood rört om så mycket att det kan ses som en disruption på marknaden, och i Sverige och övriga Europa stormar den brittiska plattformen Freetrade fram. Freetrade är ett brittiskt företag som via en app erbjuder kunderna att göra investeringar utan kurtage. Deras mål är att göra det enkelt och billigt att investera, så att alla kan vara med.

Freetrade är ett brittiskt företag som via en app erbjuder kunderna att göra investeringar utan kurtage. Deras mål är att göra det enkelt och billigt att investera, så att alla kan vara med.

Freetrade har meddelat att de etablerar ett huvudkontor för den europeiska kontinenten i Stockholm. De första anställda har redan börjat arbeta på kontoret, och på Freetrades webbplats kan svenska investeringskunder registrera sig, för att bli de första som får ladda ner Freetrades app när Freetrade går live i Sverige.

I de länder där Freetrade finns representerade har de totalt 850 000 kunder och plattformen hanterar transaktioner för över 40 miljarder kronor årligen.

Vad innebär Freetrades inträde på svenska marknaden?

Det blir en stor utmaning både för de klassiska storbankerna som Handelsbanken, Swedbank, SEB och Nordea samt för etablerade investeringsplattformar som Nordnet och Avanza, när Freetrade slår upp sina dörrar för svenska kunder. Freetrades inträde på marknaden kan få betydande konsekvenser både på kort och lång sikt.

Baserat på vår erfarenhet från andra europeiska marknader, där man har upplevt disruption från digitala lågprisplattformar, är vår bedömning att banker och etablerade plattformar kan förlora upp till 20–30 procent av sina intäkter på kort tid. En ledande europeisk digital investeringsplattform upplevde att deras intäkter från kurtage minskade med ca 40 procent, samtidigt som antalet transaktioner på deras plattform minskade med ca 30 procent under det första året efter att en lågprisplattform kom in på marknaden.

Hur kan det gå så fel?

Att intäkter och aktiviteter kan gå ner så mycket beror på att att byta till en digital lågprisplattform är särskilt relevant för de kunder som gör många transaktioner, således är det de stora och mest attraktiva investeringskunderna banker riskerar att förlora.

Vår erfarenhet från andra marknader visar också att det finns en risk att kunder fortsätter att använda de etablerade bankerna eller investeringsplattformarnas avancerade analysverktyg för att informera sina investeringsbeslut och därefter genomföra sina affärer hos Freetrade eller annan lågprisplattform.

Vad ska bankerna göra?

Om bankerna och de etablerade investeringsplattformarna vill undvika kundflykt, bör de använda en kombination av taktiska och strategiska lösningar.

De viktigaste taktiska lösningarna är dels att utveckla en riktad strategi för att behålla sina kunder genom att identifiera vilka kunder som är mest benägna att byta, dels att föra en dialog med kunderna för att förstå deras investeringsbeteende och -behov.

De viktigaste strategiska lösningarna bör utvecklas med utgångspunkt i att de värdetillbud och prismodeller, som banker och investeringsplattformar idag erbjuder på den svenska marknaden, inte är tillräckligt differentierade för att tillpassa olika kundsegment. Behoven hos en ”daytrader” som investerar ofta och potentiellt i mer komplexa produkter skiljer sig mycket från behoven hos en ”buy-and-hold investor” som investerar mer sällan och då främst i aktier och fonder. Kunder bör därför erbjudas mer anpassade värdetilbud, prismodeller samt prisnivåer baserat på specifika kundsegments varierande preferenser. De differentierade modellerna bör presenteras på ett tydligt sätt för respektive målgrupper.

Svenska banker har en unik möjlighet

Det råder ingen tvekan om att de etablerade aktörerna i Sverige kommer utsättas för ökad prispress framöver. Men till skillnad från många andra länder har digitala lågprisplattformar ännu inte fått ett ordentligt fäste på den svenska marknaden. Existerande banker och investeringsplattformar har därför en unik möjlighet att agera proaktivt för att skapa starkare band med sina kunder.

 

Morten Kaae Sørensen, partner, head of financial services Nordics

Alfons Gudmundsson, manager

Simon-Kucher & Partners

 

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER