I SAMARBETE MED OPTICEPT TECHNOLOGIES
Bildkälla: OptiCept Technologies

Blommor som lever längre - en potentiell miljardmarknad för OptiCept Technologies

Greentech Att få en snittblomma att överleva längre hemma i vasen är en utmaning för många. OptiCept har antagit utmaningen, om än i en mer omfattande skala och inte enbart för slutkonsumenten utan även för odlare, grossist och återförsäljare. Med bolagets patenterade OptiBoost-teknologi är dom på god väg att revolutionera snittblomsmarknaden. Ambitionen är att skapa högre kundvärde, hållbarhet och effektivitet på en marknad som 2022 uppskattades till cirka 37 miljarder USD.

Varje år produceras runt 30-50 miljarder snittblommor världen över. Uppskattningsvis är 15-25% av detta svinn - blommor som aldrig når slutkonsumenten utan helt enkelt kasseras.

Blomsterindustrin karakteriseras av långa, kostsamma transporter och påtagligt svinn. Tid är en kritisk aspekt för blomsterhandeln, uppskattningsvis förlorar en snittblomma 15% av sitt värde per dag som spenderas i transport.

Det är här OptiCepts teknologi kommer in i bilden. OptiBoost är en kombination av vakuumimpregnering och nanoteknologi. Med hjälp av vakuum impregneras blommorna med en nano-baserad näringslösning optimerad för att leverera högsta möjliga mängd näringsämnen till blomman. Idag nyttjas teknologin här hemma i Sverige av en av våra största dagligvarukedjor och flera maskiner har placerats ut för test på nyckelmarknader runt om i världen. Många spännande möjligheter väntar nu bolaget.

Fördelarna med OptiBoost

Snittblommor som impregnerats med OptiBoost får flertalet fördelar. Framför allt förlängs livslängden avsevärt.  Under behandlingen ”boostas” de med energi och naturliga ingredienser, vilket gör att de håller längre i vasen hos slutkonsumenten.  Utöver den förlängda livstiden kan även kvalitetsaspekter som öppning av blommorna, färg och fräschare gröna blad påverkas.

Detta har visat sig leda till mindre avfall, ökad försäljning och mer flexibel hantering för grossister.

”I genomsnitt ligger den förlängda hållbarheten för rosor med OptiBoost kring 3-4 dagar, och för vissa rossorter ända upp till 6 dagar, vilket har ett väldigt stort värde, eftersom en ros har en total hållbarhet från skörd till vissnande på endast omkring 15 dagar, säger Thomas Lundqvist, VD OptiCept Technologies.

OptiBoost är en flexibel teknologi. Behandlingen kan utföras före eller efter transport, hos odlaren, efter transport vid ankomst, hos grossisten eller efter torrlagring i dagligvaruhandeln.

En stor och växande marknad

Mängden rosor som säljs är enormt stor. Det förutspås en ganska hög tillväxt; genomsnittlig tillväxttakt per år för prognosperioden fram till 2027 landar på 3,9 procent Då kommer marknaden för snittblommor att vara värd nästan 46 miljarder dollar år, en ökning med 24 procent jämfört med dagens nivå, som prognostiseras ligga på knappt 37 miljarder USD för år 2022.

OptiCept räknar med fortsatt tillväxtpotential, såväl inom segmentet rosor som i segmenten övriga snittblommor och mixbuketter. Eftersom rosor är den i särklass störst sorten snittblommor, så har OptiCept valt att lägga all fokus på att nå i mål med rosor kommersiellt och få kassaflöde. Men även andra sorters snittblommor är stora kommersiellt och kan behandlas med OptiBoost, såsom Alstroemeria, pioner och tulpaner.

OptiCept har som ambition att bli branschstandard. Först för rosor och sedan för övriga snittblommor.

OptiCept säljer inga OptiBoost-maskiner, i stället tar man betalt per behandling, mellan 25-50 öre per stjälk, vilket sänker investeringströskeln för kunden och samtidigt inbringar återkommande intäkter till bolaget.

”Kan vi inom några år nå en penetrationsgrad på, låt säga, 20 procent av världens rosor, blir det mycket bra årliga licensintäkter, säger, Thomas Lundqvist.

Hållbarhet högt på agendan i blomsterindustrin

Liksom inom andra industrier är hållbarhet i fokus i blomsterindustrin, det finns en ökande efterfrågan på hållbar odling och effektiviserade transportkedjor. En trovärdig bedömning är att stora förändringar kommer ske inom branschen de närmsta 5-10 åren.

Att ta vara på varje odlad blomma samt nya och mer effektiva transporter kommer vara högt prioriterat. I takt med konsumentens ökande medvetenhet i kombination med tuffare regelverk kommer industrin utvecklas i en gynnsam riktning för OptiBoost. Teknologin är under ständig utveckling och kommer innefatta fler och fler arter. Datan som samlas in kring blommorna kommer också vara en källa till mycket värdefull information som på sikt kan utvecklas till nya affärsmöjligheter kopplat till OptiBoost.

”Genom OptiBoost kan frakten effektiviseras, mindre vatten krävs under transport och långsiktigt kan industrin ställa om från flygfrakt till sjöfrakt; en värdefull omställning såväl ekonomiskt som ekologiskt.” säger OptiCepts VD Thomas Lundqvist. 

OptiBoost for Cut Flowers ute hos kund – ökad försäljning och minskat svinn

Sensommaren 2021 inledde OptiCept tillsammans med första kunden, familjeägda blomstergrossisten A.P.H. Malmö, och Axfood-ägda Dagab (där även butikskedjor som Willy’s, Hemköp, Handlar’n och Tempo ingår) ett skarpt test där behandlade rosor såldes i 100 butiker samtidigt som obehandlade rosor såldes i 100 andra butiker. För att inte riskera att kompromettera testet fick ingen av butikerna reda på om den fick behandlade eller obehandlade rosor. Resultatet efter cirka tre månaders test var häpnadsväckande. Försäljningen hade ökat med 36 procent och svinnet hade halverats.

Testet ledde till ett kommersiellt avtal med Dagab och att återförsäljaren A.P.H. har gått vidare och även börjat behandla mix-buketter, det vill säga buketter som har rosor eller någon annan dyrare blomma som huvudblomma, kompletterat med lite billigare blommor runt om samt lite grönt bladverk för inramningen.

Resultaten attraherade världsledande bolag runtom i världen och idag finns OptiBoost-maskiner utplacerade i Sydamerika, Storbritannien och i Aalsmeer, Nederländerna, som är världshandelscentrum för blommor, har OptiCept öppnat kontor och testcenter. Där samarbetar man nu med nederländska blomsterbolaget OneFlora Group och diskussioner förs med ledande kedjor i Europa. Diskussioner pågår även med flera dagligvaruhandelskedjor i Skandinavien.

Under våren 2023 inleds också ett samarbete med Karl-Fredrik på Eklaholm, känd från TV4.

”Vi har anlitat Karl-Fredrik som ambassadör för OptiBoost, som också är en stark anhängare av hållbarhet och kvalité. Det hjälper oss sprida ordet i blomstervärlden och självklart hittar man även boostade snittblommor i hans butik på Österlen”, säger Thomas.


Om OptiCept Technologies 

OptiCept Technologies AB (publ), 556844-3914 förser livsmedels-och växtindustrin med högteknologiska lösningar som bidrar till en mer hållbar värld och möjliggör klimatsmart ekonomisk tillväxt. OptiCept optimerar biologiska processer - Ökad extraktion ur råvaran, förlängd hållbarhet, minskat avfall och förbättrad kvalitet (smak, doft, färg, näringsinnehåll) hos slutprodukten. Teknologins positiva effekter ger såväl ekonomiska fördelar för kunden, bättre produkter för konsumenten och mindre påverkan på vår miljö.

Genom patenterad teknologi inom PEF (pulsed electric field) och VI (Vacuum Infusion), öppnar vi upp nya affärsmöjligheter för livsmedels- och växtförökningsindustrin över hela världen. OptiCepts vision är att bidra till en hållbar värld genom att erbjuda effektiv grön spetsteknologi som är enkel att använda inom områdena FoodTech och PlantTech.

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med OptiCept Technologies . Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER