Bildkälla: Stockfoto

Börsens Framtid 2024: Utmaningar och förväntningar

Teaser Daniel Aspelin funderar över kursen för det kommande året, efter det framgångsrika börsåret 2023. Läs artikeln i sin helhet i det senaste numret av Magazine Börsvärlden

Vi befinner oss någon månad in på ett nytt år med nya förväntningar och förhoppningar. Efter ett utmanade och besvärligt börsår runt om i världen 2022 blev 2023 återigen ett bra börsår på flera håll i världen och i synnerhet på den svenska börsen. Som det faller sig naturligt under inledningen av ett nytt år är det många prognosmakare som siar om hur börsåret skall bli. Vart är börsen på väg? Vart är den ekonomiska konjunkturen på väg? Vart är räntorna på väg? Vart är inflationen på väg? 

Att vi är inne i en lågkonjunktur har nog de flesta av oss förstått. Bostadsmarknaden har varit svag. Nybyggnationer ligger på en låg nivå. Hushållen håller i sina pengar lite extra hårt och fler lever lite mer på marginalen. Oron i världen har tilltagit – kriget i Ukraina pågår fortfarande, spänningarna ökar i Mellanöstern med kriget på Gazaremsan mellan Hamas och Israel, där oroshärdar spridit sig till länder i deras närhet och ovan på det har vi också osäkerheten kring utvecklingen i Taiwan. Det är med andra ord flera faktorer som måste bli bättre eller klarna om vi skall få ett bra börsår även i år 2024.

Hur kunde då börsens utveckling bli så bra under 2023? Den stora förklaringen var att räntehöjningarna som genomförts av ett flertal centralbanker världen över gick mot ett slut och att man med dessa höjningar lyckats tygla den skenande inflationen som legat som en våt filt och dämpat börshumöret under en längre tid. Man kunde helt enkelt börja se fram emot lite bättre tider och det började spekuleras om när räntorna skulle kunna börja vandra nedåt igen. Det var den enskilt största faktorn till att sentimentet eller enklare utryckt humöret på börsinvesterare blev klart bättre. Riskaptiten kom tillbaka till börsen mot slutet av året även om det var en ganska selektiv uppgång där det i många fall var storbolagen som drev börsen uppåt under slutet av fjolåret.  

Vad är det då som måste falla på plats under 2024?
Det finns ett antal faktorer som måste röra sig åt rätt håll och riktning under innevarande utan allt för stora avvikelser för att det skall finnas förutsättningar för en bra börs under 2024. I stora drag är det följande faktorer;

  • Räntor: vi har troligen nått en räntetopp i ett flertal av de ledande ekonomierna i världen, men när börjar räntorna marschen nedåt? När kommer centralbankerna att börja sänka sina styrräntor? Vilken centralbank blir först med räntesänkning?
  • Inflation: stark koppling till ränteutvecklingen förstås. Har man genom de tidigare räntehöjningarna lyckats tygla inflationen och pressat ned den till ”normala” nivåer? Är inflationen verkligen under kontroll?
  • Konjunkturen: blir det en ”mjuklandning” – dvs en måttlig eller mild lågkonjunktur eller kommer konjunkturnedgången bli djupare och mer långtgående så att vi närmar oss en recession? Kommer vi att kunna se tydliga tecken åt vilket håll konjunkturen utvecklas?
  • Bolagets vinster: flera bolag har överraskatt positivt och lyckats upprätthålla goda vinstnivåer trots att vi är inne i ett svagare konjunkturskede. Andra har drabbats hårdare och har inte alls lyckats bibehålla vinster i jämförelse med tidigare år. Vad säger bolagen om framtiden och hur ser tex orderingången och marginalutvecklingen ut för börsbolagen framåt? Finns det marknader eller branscher som släpat efter i börsens utveckling de senaste åren?
  • Geopolitisk oro: hur påverkar de krig och annan osäkerhet inom detta område konjunkturen och riskviljan att investera på kapitalmarknaden?
  • Supervalår: över hälften av världens befolkning går till val i år! Mest omskrivet kanske ändå presidentvalet i USA kommer att bli. Hur kan det påverka börsen?

Det finns förstås fler faktorer än de här punkterna som kommer att styra utvecklingen på världens börser men det är nog ändå dessa punkter som kommer att nagelfaras lite extra och ha stor betydelse för vilken utveckling vi får på börsen i år, och vid vilken tidpunkt man kan se att en eventuell uppgång på börsen kan ta ny fart. Inledningen på den svenska börsen har ju varit lite avvaktande och skakig.

Läs hela artiklen i det senaste numret av Magazine Börsvärden

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER