I SAMARBETE MED BPC INSTRUMENTS
Bildkälla: BPC Instruments

BPC Instruments gröna teknologi levererar stadig tillväxt i ett instabilt börsklimat

Intervju BPC Instruments utvecklar och säljer instrument för analys av biotekniska processer där mikroorganismer bryter ner organiskt material. BPC är ett mycket solitt och stabilt företag med hög kreditvärdighet, har ett framgångsrikt track record och en jämn tillväxttakt, även när omvärldsläget är tufft.

Bolaget har varit lönsamt redan från start och har rönt stora framgångar på biogasområdet. Nu accelererar BPC Instruments sin tillväxttakt genom att expandera sitt koncept till fler sektorer med en hög tillväxtpotential. En investering i BPC Instruments är ett bra val i osäkra tider för investerare som är cleantech- och hållbarhetsinriktade och intresserade av långsiktig solid tillväxt. Det berättar Dr. Jing Liu, vd för BPC Instruments.

BPC Instruments är ett banbrytande, svenskbaserat, globalt teknikföretag som utvecklar och säljer analysinstrument vilka möjliggör en effektivare, tillförlitligare och mer kvalitativ forskning och bioteknisk analys inom sektorer såsom förnybar bioenergi och miljöteknik. Bolagets kärnproduktlinje är centrerad kring system som mäter gasvolym och gasflödeshastighet, mätningar vilka ligger till grund för ett stort antal mikrobiologiska fermenterings- och biologiska andningsanalyser, men BPC Instruments patenterade teknologi har ett stort antal tillämpningsområden. Sedan grundandet 2005 har BPC Instruments bidragit med cirka 20 års forskning av instrumentering, reglering och automation av rötningsprocesser. Bolaget har hittills exporterat sina produkter till ett sexitiotal länder.

Fram till 2020 har BPC Instruments primära fokus varit biogassektorn.  På senare tid har bolaget med stor framgång expanderat sin teknologi till ett flertal andra sektorer, däribland biologisk nedbrytbarhet och komposterbarhet, djurfoder, avloppsvattenbehandling och bioväte.

Grön teknologi som accelererar den globala klimatomställningen

–Vi erbjuder en väletablerad IP-skyddad produktportfölj som sedan många år fått ett globalt erkännande med kunder i ett sexitiotal länder. Enastående affärsresultat ger oss en konkret grund för att ta oss an nya möjligheter för affärstillväxt. Vår teknologi och affärsmodell harmonierar mycket väl med de övergripande makrotrender som kommer att prägla den globala utvecklingen under många år framöver: klimatomställningen och en kraftigt ökad efterfrågan på gröna teknologier. Vårt fokus på rena teknologier, förnybara resurser, hållbarhet och innovation inom bioteknikanalys, matchar perfekt den nuvarande och framtida globala efterfrågan och trenden. På sju års sikt kommer produktionen av grön biogas att tiofaldigas inom EU och många länders regeringar har presenterat ambitiösa långsiktiga investeringsplaner som ska stötta den ökade biogasproduktionen, vilket självklart gynnar vår verksamhet. Vi står inför ett par mycket händelserika år, säger Jing Liu.

Stabil tillväxttakt i en instabil omvärld

BPC Instruments har lyckats anpassa sin affärsmodell till en osäker omvärld som präglas av pandemier, krig och inflation. Flera faktorer talar för att bolaget kommer att fortsätta leverera en jämn tillväxt även under de kommande åren. BPC Instruments mål är att under de kommande fem åren öka intäkterna och vinsten samt att fortsätta den pågående expansionen till nya affärsområden. Hittills under 2022 har bolaget uppfyllt sina åtaganden och överträffat verksamhetens mål. Trots ett ogynnsamt börsklimat sedan början av 2022 har BPC kunnat uppvisa en anmärkningsvärd och stabil tillväxttakt. Tredje kvartalet 2022 ökade bolagets tillväxttakt med 53 procent jämfört med motsvarande period 2021. Under 2023 är ambitionen att åstadkomma en tillväxttakt på minst 10 procent.

–Det kan låta som ett blygsamt mål, men för oss är det viktigt att bygga långsiktigt förtroende genom att inte lova mer än vi kan hålla. Vi har därför valt att formulera ett tillväxtmål som befinner sig i underkant av vad vi tror oss kunna leverera, säger Jing Liu.

Sprider riskerna med fler sektorer

–Vår affärsmodell är anpassad till en instabil omvärld, vilket innebär att vi står mycket väl rustade inför 2023. En av våra främsta styrkor är att vi fortsätter att expandera i biogassektorn, där vi sedan många år tillbaka är framgångsrika, men även i ett flertal nya sektorer som i dagsläget står för drygt 20 procent av vår totala omsättning. På sikt är ambitionen att dessa affärsområden ska stå för 30 procent av vår omsättning. Vi sprider helt enkelt riskerna i vår verksamhet. Vi investerar mycket i att utveckla vår tekniska excellens, där ambitionen är att även långsiktigt fortsätta vara den självklara teknikledaren i vår bransch, säger Jing Liu.

Fakta: BPC Instruments grundades 2005 och är ett svenskt biotechbolag. Bolaget säljer och utvecklar automatiserade analysverktyg för bioteknisk analys. Sedan grundandet 2005 har BPC Instruments byggt vidare på decennier av forskning kring instrumentering, reglering och automation av rötningsprocesser. Bolaget har med hjälp av sina forskare och ingenjörer exporterat BPC Instruments produkter till mer än 60 länder hitintills. BPC Instruments är noterat på Spotlight Stock Market, kortnamn BPCINS.

Läs mer om BPC Instruments här

 

 

Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med BPC Instruments . Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER