I SAMARBETE MED CHEMOTECH
Bildkälla: ChemoTech

ChemoTech skapar helt nya förutsättningar för vården av cancersjuka människor och djur

emission Med sin patenterade dynamiska och tumörspecifika elektroporationsteknik (TSE) har Scandinavian ChemoTech framgångsrikt behandlat hundratals patienter genom att kombinera TSE med mycket små doser av cellgifter

TSE - banbrytande teknologi för cancerbehandling med påvisad effekt

Med en viktig anpassning av en gammal teknik kallad elektroporation som bas erbjuder Lundabolaget Scandinavian ChemoTech en behandling som kan öka effekten på cellgiftsbehandlingar, detta trots att man enbart använder 5 till 10 procent av normal standarddos. ChemoTechs patenterade lösning, Tumour Specific Electroporation™ (TSE) skapar korta elektriska pulser som öppnar små öppningar, porer, i cancercellens membran därmed ger en bättre passage för cellgifterna in i cellkärnan och därmed en förbättring av cellgiftets effekt, med upp till 1 000 gånger*. 

Unika produkter och skalbar affärsmodell

ChemoTech har två huvudprodukter, IQwave™ och vetIQure™. IQwave™ fokuserar på cancerbehandlingar inom humanvård och vetIQure™ inom veterinärvård. ChemoTech genererar intäkter från försäljning av produkter och behandlingskit för engångsbruk, antingen via direktförsäljning eller partnerskap. Två till tre behandlingskit behövs för att behandla varje patient, vilket gör att de återkommande intäkterna växer i takt med att produkter säljs.

Utvecklingsländer står för 56 procent av nya cancerfall i världen och 65 procent av samtliga dödsfall i regionen är orsakade av cancer. Det är på dessa marknader som ChemoTech valt att positionera sig, delvis som ett resultat av lägre konkurrens, men också som ett resultat av att det är här produkterna kan skapa mest marginalnytta.

Inom veterinärmedicin läggs ett stort fokus på försäljning i Europa, USA och Mellanöstern. Parallellt med försäljningsarbetet genomför Vetiqure AB kliniska studier för att påvisa konkurrensfördelarna med TSE.

*Probst Ute et al, Technology in Cancer Research & Treatment, 2018 Vol 17: 1-12

Vi har tidigare sett att tekniken fungerar väl på ytligt sittande tumörer, nu har vi fått tydliga indikationer på dess fördelar även vid svårare cancerformer som pancreas. Tidiga behandlingsresultat på människa visar även att tekniken skapar immunoterapeitiska reaktioner i cancertumören. Det bådar mycket gott för framtiden. 

Mohan Frick, vd ChemoTech

 


5 skäl att investera i ChemoTech

 1. Unik, patenterad, och certifierad teknologi som möjliggör effektivare och mer skonsamma cancerbehandlingar
   
 2. Påvisade kliniska resultat med stor potential bortom ytligt sittande tumörer. Behandlingar på pancreas (bukspottskörtelcancer) har gett unik initial respons och indikerar banbrytande möjligheter framåt
   
 3. Befinner sig i kommersialiseringsfas, vilket har potential att generera starka kassaflöden på kort sikt
   
 4. Har färdiga produkter mot såväl human- som veterinärmedicin, där veterinärmedicin kräver kortare utvärderingsperiod och därmed möjligheter till ordrar i närtid
   
 5. ChemoTechs produkt inom humanmedicin, IQwave™ , har potential att bli standardbehandling i Indien. Bolagets produkt inom veterinärmedicin, vetIQure™, utvärderas av Europas största veterinärkedjor Evidensia och Anicura

   

 

Villkor i sammandrag

Emissionsvolym: 20,1 MSEK

Teckningskurs: 6,25 SEK per unit bestående av 1 aktie och 1 teckningsoption

Teckningsperiod: 3-21 oktober 2022

Tecknings- och garantiåtaganden motsvarande 40 %

För fullständiga villkor, läs informationsmemorandumet

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Teckna via BankID

Memorandum

Hemsida

Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med ChemoTech. Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER