I SAMARBETE MED COELI
Bildkälla: Stockfoto

Topprankade globalförvaltarna – så hittar vi världens finaste bolag

Fonder Andreas Brock och Henrik Milton är förvaltarna bakom den populära globala aktiefonden Coeli Global Selektiv. Genom att leta efter vad de anser vara världens finaste bolag har förvaltarna lyckats med målsättningen att överträffa sitt jämförelseindex. Sedan fonden lanserades för sex år sedan så har den levererat en årlig avkastning på runt 15 procent vilket har resulterat i högsta rating, fem stjärnor, från fondutvärderaren Morningstar. I en intervju med Börsvärlden förklarar de sin investeringsstrategi och vilka bolag de tycker ser mest intressanta ut just nu.

2014 startade Andreas Brock tillsammans med Coeli globalfonden ”Coeli Global Selektiv”, två år senare anslöt Henrik Milton som medförvaltare till fonden. Andreas och Henrik träffades för över 20 år sedan när de läste vid Lunds universitet, och efter att ha byggt framgångsrika karriärer inom finansbranschen på var sitt håll kändes det naturligt för dem att kombinera sina stora intressen för bolagsanalys och investeringar.

”För oss är det här ett drömjobb. Vi har ett otroligt stort intresse för finansmarknad och investeringar och trots att vi jobbar mycket och reser över hela världen, så känns det här ibland inte som ett jobb. Det är väl så det är när man arbetar med det man älskar att göra. Fonden har nu varit igång i mer än sex år, men det känns som att vi precis har börjat. Det finns så otroligt många spännande bolag att analysera”, förklarar Henrik.

Coeli Global Selektiv har som mål att överträffa sitt jämförelseindex genom att långsiktigt investera i ett trettiotal bolag världen över som anses vara bäst i sina respektive branscher, därutöver görs mer opportunistiska investeringar i bolag där förvaltarna ser stor uppsida i aktien på kortare sikt.

Globala champions i fokus

”Vi vill investera i världens finaste bolag, vi kallar dem ´champions´. Det är bolag med stark marknadsposition, ledande varumärken, kraftig vinsttillväxt och låg skuldsättning. Tänk en mix av fina västerländska företag likt Adidas, Microsoft och Nvidia i kombination med det bästa som finns i utvecklingsländerna likt Indiens största bank HDFC, en bank med över 5000 kontor. Den här typen av ´champions´ växer ofta sin vinst med runt 10–20 procent per år”, säger Andreas och fortsätter:

”Därutöver letar vi efter bolag som av någon anledning fått en alldeles för låg värdering på börsen givet sin vinstpotential – så kallade special situations. Det är bolag där vi kan identifiera en uppsida på 20–100 procent eller mer under en period på cirka sex till tolv månader. Jag beskriver mer om special situations i min bok: ´Vägen till Vinnande Aktier´”, förklarar Andreas.

Som exempel på champions nämner Henrik den franska kosmetikakoncernen L’Oréal. Ett exempel på en special situations är den amerikanska jordbruksmaskinstillverkaren Deere & Co.

”Det franska kosmetik- och skönhetsbolaget L’Oréal har en otroligt stark marknadsposition och en skalbar affärsmodell tack vare att bolaget byggt upp unika distributionskanaler. När de lanserar en ny produkt får de väldigt bra utväxling i försäljningen då de kan använda upparbetade och effektiva distributionskanaler. De har en enorm skalbarhet och fantastiska produkter.”

”När det gäller Deere är det ett bolag som Andreas följt noggrant under många år och där vi tycker att de står inför en intressant framtid med en potentiell aktieuppgång på över 50%. Efterfrågan på jordbruksmaskiner generellt är på ´rock bottom´. Men bolaget har aktivt renodlat sin produktportfölj och fokuserar i större utsträckning på högmarginalprodukter, dessutom börjar man snart introducera självkörande fordon. Det är i grunden ett jättefint bolag som har fått vad vi anser vara en väldigt attraktiv värdering”.

Special situations ­– stor potential på kort sikt

Bland special situations som förvaltarna tittat på under senare tid nämner Henrik den svenska bostadsutvecklaren JM.

”Marknaden handlade ner JM mot bakgrund av att man trodde att bostadsmarknaden skulle sakta ner, inte minst i spåren av corona, men när vi gick ut och pratade med branschfolk fick vi en helt annan bild av verkligheten. Vi tyckte det fanns en stor uppsida i kursen mot denna bakgrund och investeringen blev mycket lyckad när siffrorna från bostadsmarknaden inte visade sig vara så dåliga som befarat.”

Att just göra nedslag i verkligheten är en viktig del av investeringsprocessen och Andreas och Henrik gör över 100 företagsinteraktioner per år.

”Vi är väldigt aktiva när det gäller att träffa bolag och delta på bolagens konferenssamtal. Vi lämnar väldigt lite åt slumpen när det kommer till bolagsanalysen. Utöver ren kvantitativ screening där vi letar efter bolag som uppfyller krav på vinsttillväxt och skuldsättning älskar vi att göra bolagsbesök på plats. I år har mycket gjorts över videolänk istället”, förklarar Henrik.

Global och hållbar ansats – nyckel för att hitta de bästa investeringarna

På frågan om varför de valt att investera globalt och att portföljen är begränsad till mellan 30 till 35 bolag, svarar Henrik.

”Valet att investera globalt är mycket enkelt, vi vill kunna investera i de bästa bolagen i respektive bransch. Om vi inte hittar det bästa bolaget på hemmaplan ser vi ingen anledning till varför vi inte ska titta internationellt. Att vi bara har ett trettiotal bolag i portföljen har med att göra att vi tycker att varje enskilt bolag ska få stort genomslag i fondens utveckling. Har vi fler bolag än ett trettiotal, så blir effekten per bolag för liten helt enkelt. 

En annan aspekt som förvaltarna tar med sig in i investeringsprocessen är ESG-analysen. Bolagen måste möta strikta krav på hållbarhet för att vara aktuella för en investering.

”Vi investerar inte i bolag som på något sätt kan anses oetiska eller inte verka för ett hållbart samhälle. Vi väljer därför bort fossila bränslen, alkohol, vapen, tobak, spel och företag som bryter mot internationella normer.”

Vad gäller aktiemarknadens värdering känner sig förvaltarna bekväma med att börsen kommer fortsätta utvecklas positivt i på medellång sikt. Och att bolag med stark vinsttillväxt kommer att kunna fortsätta handlas till värderingar över genomsnittet.

”Ta ett sådant bolag som Microsoft, jag tycker att ett P/E-tal på 30 är otroligt billigt. Det borde kunna handlas till P/E 40 utan problem. Vid en första anblick ser det kanske inte billigt ut, men tänker man två till tre år framåt så blir bilden en helt annan. Det antagande som ofta görs, men som är fel, är att vinsttillväxten planar ut över tid. För de bolag som vi identifierat som champions ser vi att vinsttillväxten är långsiktigt bärkraftig och stigande”, säger Andreas.

Klicka här för att köpa fonden

Här ser du vilka företag fonden äger

 

 

Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med Coeli. Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER