I SAMARBETE MED FASTIGHETSRÄNTEFONDEN
Bildkälla: Fastighetsräntefonden

Det är skillnad på räntefond och räntefond

Fonder Börsen är på rekordnivåer och fallhöjden är stor. Då kan det vara dags att spana in Fastighetsräntefonden Tessin, som med en avkastning på 6,05 procent var bäst av Sveriges alla räntefonder förra året.

– Börsen är på all time high, trots pandemin. Vår bedömning är att marknadsrisken är större på nedsidan än på uppsidan och att en mer defensiv positionering kan vara lämplig - men de låga räntorna gör att vanliga räntefonder inte är något vidare roligt alternativ. Här är Fastighetsräntefonden ett bra alternativ, förklarar Bengt Lindblad, VD för fondförvaltaren Alfakraft.

Bengt Lindblad, VD och Grundare Fastighetsräntefonden och Alfakraft Fonder

Fastighetsräntefonden är en kreditfond som tagits fram genom ett samarbete mellan Tessin, Nordens största investeringsplattform för fastigheter, och fondförvaltaren Alfakraft. Fonden investerar i en diversifierad portfölj med säkerställda fastighetskrediter, och innehåller samma lån som du kan investera i direkt via börsaktuella Tessins plattform. Den stora skillnaden är att fonden investerar i ett stort antal lån – och att du därmed får en större diversifiering och riskspridning.

”Vi väljer de bästa lånen”

– Grundstenen i vår strategi är att hitta högkvalitativa lån att lyfta in i fondportföljen. Vår samarbetspartner Tessin erbjuder oss ett stort urval av kvalitetslån. Fastighetsräntefonden handplockar sedan de allra bästa lånen till fonden, säger Bengt Lindblad.

Fondens investeringar ska vara i Sverige och det ska finnas fastighetspant som säkerhet för lånen. Löptiden för lånen får heller inte överstiga 24 månader. Målsättningen är dessutom att portföljen ska ha exponering mot hela Sverige, och mot flera olika segment inom den svenska fastighetsmarknaden – exempelvis näringsfastigheter, bostadsprojekt och samhällsfastigheter.

6–8 procent per år

– Det här ökar säkerheten i krediterna, och vi tycker också om att vi bidrar till att bygga Sverige. Skärpta utlåningskrav har nämligen gjort att storbankerna har flyttat tillbaka sina positioner, och det gör det svårare för mindre och medelstora företag att få tillgång till lånefinansiering. Som investerare i Fastighetsräntefonden bidrar du till att täcka finansieringsgapet och möjliggör därmed ett bättre byggt Sverige, säger Bengt Lindblad.

Målsättningen är att fonden ska rendera en avkastning på mellan 6 och 8 procent årligen. Förra året landade avkastningen på 6,05 procent, och Fastighetsräntefonden presterade därmed bäst av samtliga svenskregistrerade räntefonder enligt en jämförelse i Morningstars databas.


Och det finns fler fördelar med att investera i fastighetskrediter genom en fond. För det första är Fastighetsräntefonden månadshandlad, vilket innebär att du varje månad kan sälja – eller köpa mer. Du behöver alltså inte vänta på att lånen löper ut om ett eller två år. Nästa teckningsrunda sker redan 30 maj 2021. Dessutom kan du lägga hela sparandet i din ISK.

Spara i din ISK

– Fastighetsräntefonden är utmärkt för sparande i din vanliga ISK-portfölj, med skattefördelarna det innebär. Det minsta beloppet är 10 000 kronor, vilket öppnar upp för fler att få exponering mot dessa säkra och attraktiva ränteinvesteringar.

I de senaste årens låg- och nollräntemiljö har intresset för räntefonder varit lågt, och investerare har sökt avkastning på aktiemarknaden. Men samtidigt har nya räntefondssegment vuxit fram i Europa och USA. Fastighetsräntefonden är idag den enda svenska fonden som erbjuder exponering mot den här typen av säkerställda fastighetskrediter.

– Det är inte så krångligt som det kanske låter. Vi investerar i säkra fastighetslån som behövs för att bygga ett bättre och starkare Sverige. Genom direktutlåning kan nu svenska privatsparare bidra till den utvecklingen – och dessutom få riktigt bra riskjusterad avkastning på sina pengar, avslutar Bengt Lindblad.

Teckna dig i Fastighetsräntefonde, Nordnet

 Teckna dig i Fastighetsräntefonden, fondens hemsida

 

 

 

Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med Fastighetsräntefonden. Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER