Bildkälla: AuAg Fonder

Doctor Copper - för vår världs hälsa

krönika Uttrycket "Doctor Copper" kommer från koppars förmåga att förutsäga den allmänna hälsan hos världsekonomin. Generellt sett tyder stigande kopparpriser på en stark efterfrågan av koppar och därmed en växande global ekonomi.

Den gröna transformationen ska genomföras till varje pris. Detta sätter press på utbudssituationen för både energi och kritiska råvaror. Samtidigt står världen inför en möjlig recession, där centralbanker och regeringar försöker bekämpa en stigande inflation. Vi på AuAg Fonder tror dock att man kommer göra allt, via omfattande stimulanspaket, för att undvika en recession.

Hur ska man som investerare tänka i ett sådant ”osäkert” investeringsklimat? Den klassiska 60/40-portföljen, som är baserad på globala aktier och räntor, hade sitt sämsta år på över 50 år under 2022. Detta tvingar investerare att leta efter alternativa investeringslösningar.

Metaller har genom historien varit avgörande för att skapa vårt nuvarande högteknologiska samhälle. Från brons- och järnåldern fram tills idag har man fortsatt att ständigt hitta nya användningsområden för metallerna.

Idag är den gröna transformationen och hållbarhet någonting som i princip alla världens större bolag jobbar med, och metaller är en viktig del av den så viktiga elektrifieringen. Redan 1989 blev det lag att ha en katalysator i nyproducerade bilar, och ädelmetallerna platina och palladium är helt avgörande för att den ska fungera. Det är tack vare dessa ädelmetaller som vi kan andas ren luft.

I dagens gröna teknik är det flera metaller som är aktuella eftersom vi inte kan genomföra den gröna omställningen utan metaller som koppar, litium, och sällsynta jordartsmetaller. Skapandet av batterier, solceller, vindkraftverk och elbilar möjliggörs av metaller. Många av dessa produkter är avgörande för att nå de globala klimatmålen som vi gemensamt jobbar för att uppnå.

Samtidigt som vi ser en framtid där vi kommer behöva mer av dessa essentiella metaller, har vi flera andra omvärldsfaktorer att ta hänsyn till.

  • Flera år av expansiv penningpolitik i kombination med låga räntor som gjort att skuldsättningen hos både hushåll och länder har ökat drastiskt.
  • Deglobalisering och geopolitisk oro i form av krig och sanktioner gör att länder behöver börja säkra upp sin tillgång av metaller. Idag vill inte alla länder vara beroende av råvaror som kommer från t.ex. Kina och Ryssland.

Detta ger ”metall-rika” länder som Sverige möjligheten att vara en del av lösningen då vi har goda förutsättningar. Däremot behöver det bli enklare att starta nya gruvor för att kunna utvinna metallerna vi behöver i Sverige och Europa.

EU släppte i början av 2023 en lista på kritiska råvaror där 14 metaller anses extra viktiga för vår framtid. Detta betyder att man har som mål att säkra upp viss produktion inom EU (idag utvinner EU endast 30% och importerar resterande 70%). Detta innebär också att man behöver bli positiv till uppstart av nya gruvor då det i regel tar 10-15 år att starta en ny gruva. Annars finns risken att det kan leda till fysisk brist på vissa metaller och därmed kraftiga prisökningar.

Ett sätt att investera för att få exponering mot dessa prisuppgångar är genom att köpa gruvbolagen som utvinner metallerna. Gruvbolagen har en central roll i världens omställning till en hållbarare framtid som möjliggörs av metaller.

Med detta investeringscase som utgångspunkt skapade AuAg fonden AuAg Essential Metals som investerar i de bästa gruvbolagen som tar fram metallerna för vår framtid.

AuAg Fonder skapar investeringslösningar med fokus på ädelmetaller och grön-teknik-grundämnen. Fonderna ger exponering mot megatrenderna ”transformationen till en grön värld” samt ”monetär inflation”. AuAg tror på en ljus framtid och vill se en framtid med en sund, hållbar värld och ett sunt finansiellt system. Denna framtid möjliggörs av våra grundämnens unika egenskaper. Grundämnen från vår värld, för vår värld. Fonderna AuAg Essential Metals, AuAg Precious Green, AuAg Silver Bullet, och AuAg Gold Mining investerar i dessa megatrender. De främjar också förändring och är en del av lösningen mot en mer hållbar värld.

 

Christopher Svensson

Founder & Co-Portfolio Manager, AuAg Funds

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER