I SAMARBETE MED EZETO
Bildkälla: EZETO

EZETO är redo att påbörja en kraftig expansion och väsentligt öka närvaron på sina viktigaste marknader

emission Affärsmodellen är satt, franchisekonceptet är satt, systemet är satt. Nu gasar EZETO som är specialiserade på att med framtidens teknik hyra ut fordon som till exempel kan köra stora, tunga eller smutsiga transporter.

Verksamheten delas in i två olika verksamhetsgrenar: modern mobilitet och franchise. EZETO har en bred kundbas med både privatpersoner och företag som utgör en stark bas för tillväxt och etablering.

Idag har de samarbete med Stockholm stad och Göteborg stad som ger bolaget möjlighet att finnas på flera platser i städerna. Många kommuner premierar i dag denna typ av verksamhet då städerna vill frigöra yta och minska antalet fordon. Idag är EZETO representerade på 22 platser med transportfordon.

I takt med att utbyggnaden av laddningsstationer för elfordon byggs ut planerar de successivt att övergå till eldrivna fordon. En anledning till att många företag idag inte köper eldrivna transportbilar är att de i dagsläget har för kort körsträcka för vissa jobb och att det finns för få laddningsstationer. EZETO möjliggör för företag att i ett tidigare skede övergå till en elektrisk fordonspark genom att de kan hyra transportbilar för de arbeten som kräver bränsledrivna fordon. På så sätt fungerar verksamheten som en brygga i övergångsfasen till en grönare bilism.

Motiv till Erbjudande

EZETOs affärsmodell är väl utprovad, systemen är finslipade och bolaget har nöjda kunder. Därtill är franchisemodellen färdigutvecklad vilket sammantaget innebär att bolaget nu är redo att påbörja en kraftig expansion och väsentligt öka närvaron på sina viktigaste marknader.

 Detta innebär att bolaget behöver öka marknadsföringskapaciteten, utöka supportfunktionen samt anställa servicepersonal i Stockholm och Malmö. EZETO kommer att lansera en prenumerationstjänst för företag under Q3 2022, ett arbete som pågår. Kapitalet ska även användas till inköp av fler fordon till de egna dotterbolagen. Kapitalet från emissionen bedöms räcka i ett år om emissionen når sitt minimibelopp på 4 MSEK. Därefter planerar bolaget att ta in ytterligare kapital för framtida utlandsexpansion riktat emot i första hand England och för att lansera nya spännande funktioner och tilläggstjänster som olika sorters verktygstillval som ett exempel. Bolaget ska även börja utvärdera andra sorters transportfordon som uppfyller kundens behov.

Grundarna har ordet

Vår absoluta övertygelse är att vi med vårt sätt att erbjuda fordon skapar en bättre framtid för oss alla, där vi strävar efter att dela i stället för att äga. Vi är inte konkurrenter till andra bilpooler, snarare ett komplement som skapar en helhetsupplevelse för kunden. Det är sannolikt en viktig anledning till att vi har ökat kundtillförseln med 300 procent sedan den första pilotstarten årsskiftet 2020/21.

Med kapitalet från emissionen ska vi accelerera tillväxten. Pengarna ska investeras i bland annat ökad marknadsföringskapacitet, utökad support och inköp av fler fordon. Dessutom ska servicepersonal anställas i Stockholm och Malmö samt en prenumerationstjänst för företag lanseras i år. Affärsmodellen är satt, franchisekonceptet är satt, systemet är satt.

 Nu gasar vi!!!

/Daniel & Martin

Mer info om emissionen

Pod-intervju

www.EZETO.se

Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med EZETO. Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER