I SAMARBETE MED ABSOLICION
Bildkälla: Absolicion

Efterfrågan på solvärme inom industrin ökar – då höjer Absolicon tempot ytterligare

emission Efterfrågan på industriell solvärme ökar och svenska Absolicon Solar Collector, tillverkare av världens effektivaste koncentrerande solfångare, är en av de ledande aktörerna på marknaden. Företaget för diskussioner med 10 av världens 20 största livsmedelskoncerner och genomför nu en företrädesemission för att höja projekttakten och etablera flera pilotanläggningar.

-Vi behöver höja tempot ytterligare, det här är inte tiden att vänta när man har en av lösningarna på världens energiproblem, säger vd Joakim Byström. 

Allt fler aktörer ansluter sig nu till målet om 1,5 grad temperaturhöjning i FN:s Parisavtal, och åtar sig minska utsläppen av växthusgaser för att begränsa den globala uppvärmningen. Trycket från konsumenter och investerare ökar på multinationella bolag att minska förbränningen av fossila bränslen.  Att det nu sker en tydlig attitydförändring märker Absolicon som under flera år bearbetat industrin och storföretagen. 

- Intresset har varit ljummet tidigare, nu är läget helt annorlunda. Plötsligt är det kunderna som söker upp oss, säger Joakim Byström.  

I klimatdebatten har mycket fokus legat på produktion och användning av elektricitet. I själva verket är det värme som står för 50 procent av energiåtgången i världen – även i verksamheter där vi inte tänker oss att värme har så stor betydelse. Det är värme och ånga som driver de industriella processer som ger oss mat, medicin, kläder, möbler och mycket annat. Elektricitet står för 20 procent och transporter för 30 procent av energianvändningen. Joakim Byström menar att solvärme i många fall är just det hållbara alternativ för värmeproduktion som många branscher söker.  

Absolicons affärsidé är att sälja robotiserade produktionslinor för koncentrerande solfångare och tillhandahålla det material och den kompetens som krävs för installationerna. Den första produktionslinan levererades till Kina 2018. Företagets solfångare T160 har i oberoende tester visat sig ha världens högsta optiska verkningsgrad för ett litet paraboliskt tråg i kommersiell produktion, över 76 procent, och hela systemet skyddas av 75 patentansökningar.  

2020 beslöt Absolicon att ta in kapital för att förstärka marknadsföring och försäljning, och efter den övertecknade emissionen lanserade företaget sin största kampanj någonsin. Syftet var både att skriva ramavtal för försäljning av produktionslinor och att etablera kontakter med multinationella företag – i praktiken underlätta för framtida försäljning av produktionslinjer genom att bygga efterfrågan på nya marknader.  

Resultatet överträffade alla förväntningar:  

  • Vid ingången av 2020 hade Absolicon två ramavtal undertecknade. Idag är siffran 14

  • Q1 2020 levererade Absolicon 13 projektförslag, Q1 2021 skickades nästan tre gånger så många, 35 projektförslag

Utvecklingen är sensationell och glädjande – och överträffar vad dagens organisation klarar av att hantera. I början av 2021 stod Absolicon inför valet att fokusera på ett mindre antal installationsförfrågningar – eller att ta in mer kapital för att kunna öka tempot i projektarbetet. Valet var enkelt.  

- Vi behöver höja tempot, det här är inte tiden att vänta när man har en av lösningarna på världens energiproblem, säger Joakim Byström.  

Det kapital som Absolicon nu avser att ta in ska säkerställa att projekttakten höjs både i arbetet med ramavtalspartners och med installationsförfrågningar. Ett mycket konkret mål är att etablera nya pilotanläggningar. Två är redan beställda av partners, fem nya ska produceras vid Absolicons egen anläggning i Härnösand med siktet inställt på multinationella koncerner. 

- Ledtiderna är långa när man skall sälja fullskaliga anläggningar till multinationella koncerner, men vi ska nu leverera standardiserade, mindre pilotanläggningar ”från hyllan” för att mycket snabbare etablera solvärme hos kunden. 

Just nu kommer det allra största intresset från livsmedelsbranschens jättar. Enligt Joakim Byström är förklaringen enkel, deras verksamheter förbrukar ofta stora mängder värme och deras verksamheter är väldigt publika, vilket gör att de påverkas av en allt starkare opinion bland konsumenter, aktieägare och investerare.  

Våren 2021 för Absolicon diskussioner med 10 av världens 20 största livsmedelskoncerner. Bland annat utreds förutsättningarna för att bygga en fullskalig solvärmeanläggning för världens största ölproducent, Anheuser-Busch Inbev, i Mocambique.  

Genom sin sydafrikanska partner Greenline Africa är Absolicon också en del av Accelerator 100+, ett initiativ grundat av Anheuser-Busch Inbev och där också Coca-Cola, Colgate-Palmolive och Unilever nu har gått med för att utveckla hållbara processer på en rad olika områden.  

- Vi är idag nästan ensamma i vår nisch i acceleratorn och att vi blir inbjudna säger både något om vår ledande ställning på området, och om industrins attitydförändring till solvärme. Tidigare stod vi utanför och försökte göra oss hörda, nu söker storföretagen kontakten och vill ha oss med, säger Byström.  


Företrädesemission   

Teckningskurs: 110 kronor per aktie 

Sista teckningsdag: 27 maj 2021  

Prospekt: www.absolicon.com/ne21 

Emissionsvolym: ca 49 MSEK 

Villkor: Varje befintlig aktie per 4 maj 2021 gav två teckningsrätter. Nio teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie. 

Handel med teckningsrätter ABSL TR: Handel med teckningsrätter sker på Spotlight Stock Market fr.o.m. 6 maj till den 24 maj 2021. Nio teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie för 110 kr. Den som köper teckningsrätter behöver anmäla detta till sin bank i god tid för att de skall kunna omvandlas till aktier. 

Ägarspridning: Om emissionen blir övertecknad kan ytterligare 25 000 aktier för 110 kr/st fördelas genom en övertilldelningsemission i poster om lägst 20 aktier i syfte att utöka antalet aktieägare i Absolicon. 


Text: Jakob Tjernström 

Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med Absolicion. Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER