Bildkälla: Stockfoto

Ekobot – Iögonfallande låg värdering på framtidens jordbruk!

gästanalys Ekobot, ett svenskt agtech-bolag, har utvecklat en banbrytande jordbruksrobot som effektivt tar bort ogräs och samlar in värdefull data om grödor. Med unika funktioner kan roboten bidra till en kostnadsminskning på upp till 20% för jordbruket samtidigt som avkastningen på odlingarna ökar avsevärt.

Företagsnamn: Ekobot
Bransch: Agtech självkörande autonoma fältrobotar
Aktiesymbol: Ekobot
Börsplats: First North Stockholm
Hemsida: https://www.ekobot.se/
Börsvärde: 22,4 miljoner SEK vid publicering
Riktkurs: 5 kr * Se nedan
Aktiepris: 1.025 SEK vid publicering
Jämförbara bolag: Farmdroid, Naio Ecorobotix
Insider ägande: 6,8 % 
Free Float:  82,27 %

Det svenska agtech bolaget Ekobot har utvecklat en innovativ jordbruksrobot som både tar bort ogräs och samlar in värdefulla data om grödor. Roboten har unika funktioner som gör att man kan minska jordbrukets direkta kostnader med upp till 20 % samt öka avkastningen på odlingar markant. En stor utmaning för jordbruket idag är bristen på arbetskraft, detta är något som Ekobot kostnadseffektivt löser med sitt robotsystem. Bolaget fokuserar på grödor som är svåra samt dyra att odla vad gäller ogräsbekämpning och är därmed också fokuserad på det segment av jordbruket som har störst ekonomisk nytta av robotiserad ogräsbekämpning. Marknaden för jordbruksrobotar är idag värderad till 13,4 miljarder USD och väntas år 2028 vara värd 24,5 miljarder USD. Det finns således en otroligt stor marknad för Ekobot att erövra och som har en hög tillväxttakt på över 13 %.

De främsta kunderna för Ekobot är ekologiska gårdar eftersom de inte använder bekämpningsmedel av naturliga skäl. Konventionella gårdar tjänar också ekonomiskt på att använda Ekobots robotar men är initialt inte dom primära kunderna. Trots en övertecknad emission i mars 2023 som tillförde bolaget 24,2 miljoner efter emissionskostnader samt en positiv utveckling för verksamheten är aktien ned närmare 80 % under 2023. ESGFIRE anser att detta är en klart missvisande värdering jämfört med konkurrenter . Ekobot har ett börsvärde på ynka 22,4 miljoner kronor därmed finns en extremt bra uppsida för den riskvillige! Bolaget har idag 5 robotar i drift och har målsättningen att leverera 24 robotar på kontrakt inför säsongen 2024. Detta förutsätter att det inte blir problem med leveranser av nyckelkomponenter.

Konkurrenter
Några konkurrenter som bör nämnas främst som jämförelse ur värderingssynpunkt är FarmDroid (onoterat) som har en estimerad värdering på 1 miljard SEK samt Naio Technologies (onoterat) som tros värderas till mellan 1500-2000 miljoner SEK. Naio Technologies tog nyligen in 330 miljoner SEK i en finansieringsrunda i slutet av december 2022. Fullständig förteckning av konkurrenter finns i slutet av artikeln.

Varför är det då intressant att investera i Ekobot just nu?
Ekobots robotar har ett flertal unika egenskaper mot sina betydligt högre värderade konkurrenter. Bolaget har med förhållandevis små medel skapat ett robotsystem som visat mycket hög klass i fälttester samt kommersielal odlingar där man lyckats reducera behovet av kemisk bekämpning samt ger bönder en unik möjlighet att öka sin skörd markant. Bolaget står i begrepp att lansera Ekobot plus som är en tilläggstjänst där roboten samlar in information om grödor under pågående arbete vilket är något bolaget förväntar sig kommer ha ett stort kundvärde. Ekobot har arbetat intensivt med produktutveckling och är nu redo för storskalig lansering. De flesta onoterade konkurrenterna värderas till mellan 25 till 100 gångers Ekobots börsvärde trots att produkterna i många fall presterar sämre än Ekobot.

En bild som visar utomhus, mark, däck, hjul

Automatiskt genererad beskrivning
Bolaget har just nu en välfylld kassa som vid utgången av Q1 uppgick till 23,5 miljoner. Med en burnrate som just nu uppgår till runt 3 miljoner per kvartal bör kassan räcka till hösten 2024 såvida man inte behöver investera betydligt mer i produktutveckling. Bolaget har dock varit tydliga med att det troligtvis krävs ytterligare en nyemission innan man blir kassaflödespositiva, dock så kan ju såklart denna målsättning ändras om man får in större kundbeställningar redan under 2023-2024. Ekobot har flaggat för att man satsar pengar på en ny robotplattform under 2023-2024 med målsättningen att sänka sin kostnad för sålda varor och att snabbare uppnå lönsamhet.
Det är även värt och nämna att Ekobot nyligen fått in en stark ägare i form av Navus Ventures från Holland. Navus Ventures är en venture capital firma som investerar i högteknologiska start och scaleupbolag. Denna nya storägare skapar förutsättning för finansiell stabilitet och ett gott kontaktnätverk i Holland där intresset ,enligt bolaget, är stort för Ekobots produkter.

Bolagets huvudplan är att sälja sina produkter via distributörer. Ekobot har nyligen även anställt en säljare på heltid i Holland för marknadsbearbetning. Bolaget har redan idag en dialog med aktörer i Nederländerna och detta förväntas leda fram till en eller flera avtal för säljstart till säsongen 2023-2024.

Slutligen bör det belysas att bolaget nyligen har tecknat en avsiktsförklaring för distributionsavtal med den danska distributören Allagbots Nordic avseende försäljning av Ekobots robotar i Norge och Danmark. Enligt Ekobot är Allagbots den mest erfarna distributören av fältrobotar inom lantbruk i Norden. Marknaden för jordbruksrobotar av Ekobots typ i Danmark och Norge uppgår för tillfället bara till några hundratal miljoner svenska kronor, men distributören väntar sig att marknaden kommer att växa betydligt inom bara några år.

Målen för Ekobot under 2023 är tecknade kundkontrakt för 25 robotenheter för leverans under 2024-2025, avtal med pilotkund avseende Ekobot plus, avtal med distributör i Danmark samt avtal med leverantörer för produktion. Bolaget har som nämnt redan idag uppnått målet att teckna ett avtal med en distributör i Danmark.

Slutsatser och investeringscase
Ekobot har idag en skuldsättning på knappt 6,1 miljoner sek och hade vid utgången av Q1 en kassa på 23,5 miljoner. Börsvärdet ligger i skrivande stund på knappa 22,4 miljoner. Således värderas Ekobot knappt till sin egen nettokassa. Detta är otroligt lågt även med normala värderingsmetoder. Lägger man till att bolagets konkurrenter värderas till mellan 25 och 100 gångers Ekobots börsvärde inser man ganska fort att marknaden troligtvis har förbisett något vad gäller Ekobot. Det är både en styrka och förbannelse att bolaget inte är noterade i USA där denna typ av bolag troligtvis hade haft en betydligt högre värdering. Handeln i aktien är dessvärre vanligtvis ganska låg vilket gör att större volymer kan ge markant skjuts i såväl uppåtgående som nedåtgående riktning. En mer rättvisande värdering för Ekobot borde ligga runt 77 miljoner SEK eller 5 kr per aktie vilket också var den aktiekurs som den nya storägaren Navus Venture ursprungligen köpte sina första aktier i bolaget för till en premiumkurs under oktober 2022. Bolaget har som nämnt en målsättning att sälja 24 robotar till säsongen 2023-2024, detta skulle motsvara intäkter under 2024 på 21,6 miljoner SEK.

En bild som visar himmel, utomhus, mark, moln

Automatiskt genererad beskrivning

Förteckning över nuvarande konkurrenter:

Namn:  Farmdroid

Marknadsplats: Onoterat
Värdering: 3-500 miljoner SEK
Nationalitet: Dansk
Grundat: 2015
Antal robotar i drift: ca 300
Ekonomisk status: Lönsamma
Pris: 750 000 – 1 miljon SEK
Fördelar: Billig, enkel att använda
EKobots fördelar mot konkurrent: Ekobot kan användas i ”svårare” grödor än denna konkurrent.

Namn: Naio Technologies

Marknadsplats: Onoterat
Nationalitet: Fransk
Värdering: Estimat 1500-2000 MSEK
Grundat: 2011
Antal robotar i drift: Okänt
Ekonomisk status: Gjorde en emission under Emission 2022 på 33 MUSD. 
Pris: 2,5 miljoner SEK
Fördelar: Generisk robottraktor som kan användas i kombination med befintlig utrustning hos lantbrukaren
Ekobots fördelar mot konkurrent: Naio har vid flera tillfällen önskat R&D samarbete med Ekobot på grund av Ekobots högpresterande verktygssystem

Namn: Ecorobotix
Marknadsplats: Onoterat
Nationalitet: Schweiz
Grundat: 2011
Antal robotar i drift:Okänt
Ekonomisk status: Emission under 2023 på  52 MUSD
Pris: Okänt
Fördelar Hög effektivitet kan hantera stora arealer, precisionsbesprutning med bekämpningsmedel
Ekobots fördelar mot konkurrent: Använder ej bekämpningsmedel vilket Ecorobotix gör


Disclaimer:

Vi äger aktier i bolaget beskrivet ovan. En investering i aktier är alltid förenad med risk och det är alltid möjligt att förlora hela sitt investerade kapital. Detta inlägg är enbart att betrakta som utbildande och ska därmed inte tolkas som tips, finansiell rådgivning eller som en rekommendation att köpa eller sälja någon aktie.

Ansvarsfriskrivning

Analysen ska inte ses som någon form av investeringsrådgivning utan som uppmuntran att själv läsa på om bolaget och dra egna slutsatser. Analysen är i huvudsak baserad på av bolaget kommunicerad information och viktiga externa aspekter kan därför oavsiktligt ha missats. Reservation för att oavsiktliga felaktigheter kan förekomma men analysen är gjord utifrån författarens bästa förmåga.

Författaren: ESGFIRE äger aktier i bolaget

Twitter: ESGFIRE
Instagram: ESGFIRE
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/esgfire
Tiktok:https://www.tiktok.com/@esgfire
Website: https://esgfire.com/ 

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER