I SAMARBETE MED GEE
Bildkälla: Gee

Emissionsaktuella Gee ökar frilansares ekonomiska trygghet och siktar på att bli ett miljardbolag 2025

Intervju Lars Wiigh, styrelseordförande för emissionsaktuella Gee berättar bland annat om företagets tjänsteplattform som lanseras under första kvartalet 2023

Arbetsmarknadens strukturer förändras och drygt 25 procent av den arbetsföra befolkningen i världen är i dagsläget frilansare inom exempelvis vård, kultur, IT eller tjänstesektorn i övrigt. Många frilansare saknar samtidigt den trygghet som en anställning kan medföra i form av tillgång till lån, betalningar och försäkringar, finansiell rådgivning, hälsovård med mera. Detta har skapat en lucka på marknaden för skräddarsydda finansiella produkter och tjänster för frilansare. Den luckan kan fyllas av det svenska fintech-bolaget Gee, som har utvecklat ett komplett finansiellt ekosystem för den nya tidens arbetskraft. Gees tjänsteplattform lanseras under första kvartalet 2023. 

Berätta om Gee och ert finansiella ekosystem för frilansare

Gee är ett fintech-bolag med visionen att vara gig-ekonomins “one-stop-economy shop” servicelösning som tjänar hela det finansiella ekosystemet för frilansare och gig-arbetare inom ett antal utvalda branscher, såväl professionellt som privat. Vår verksamhet grundades 2019. Sedan dess har vi utvecklat plattformen som från första kvartalet 2023 ska erbjuda ett komplett finansiellt ekosystem för den nya tidens arbetskraft. Tjänsterna innefattar alltifrån att kunna skaffa försäkringar, betala ut löner och hantera sin pension till att kunna betala, spara och låna pengar.

Ni genomför nu en emission som pågår mellan 22 november och 12 december. Vad är bakgrunden till emissionen?

Huvudskälet är att vi behöver mer resurser för att fortsätta utveckla vårt system och kraftsamla inför vår lansering i början av 2023. Vi planerar först att lansera vår plattform i Sverige. Därefter väntar stora europeiska marknader som Frankrike, Tyskland och Storbritannien. 2024 planerar vi även en lansering i USA. Vår plattform är byggd för att enkelt och smidigt kunna skalas upp och nå ett stort antal användare. En av våra främsta styrkor är att vi anpassar vår tjänsteportfölj efter varje branschcommunities specifika behov. Vi har även genomfört användarundersökningar och även testat vårt koncept i liten skala på flera marknader. Dessa tester visar tydligt att det finns en stark efterfrågan på de tjänster vi kan erbjuda.

Hur ser era tillväxtmål ut på sikt?

Vi har högt ställda mål och siktar på att bli ett miljardföretag på tre års sikt. Vi har en mycket erfaren och mångfacetterad styrelse och ledning och en extremt skalbar affärsmodell med flera parallella distributionskanaler, vilket ökar våra förutsättningar för att nå vårt tillväxtmål. 

Ni är ännu inte ett noterat bolag. Hur ser era framtida noteringsplaner ut?

Vår målsättning är att börsnotera Gee i slutet av 2023.

Vilka faktorer gör Gee till ett köpvärt bolag för presumtiva aktieägare på sikt?

Vi vänder oss till en målgrupp som inom de närmsta åren beräknas innefatta 25 procent av den arbetsföra befolkningen i världen. Flertalet av dessa är idag exkluderade från tillgången till finansiella tjänster hos traditionella banker. Vår ambition är att inkludera målgruppen genom att erbjuda ett ekonomiskt trygghetspaket. Vår unika kundanskaffningsmodell som sker via partnerskap med communities för frilansare samt etablerade gigplattformar såsom Gigger och Frilans Finans, innebär låga kundanskaffningskostnader och goda förutsättningar för långsiktiga kundrelationer. Vi befinner oss dessutom på tröskeln till kommersialisering och har stakat ut en tydlig väg till lönsamhet. Vi räknar med att vara kassaflödespositiva under senare delen av 2023. Som aktieägare i Gee stöttar man dessutom ett gott syfte, våra tjänster kan få fler att vilja förbli eller satsa på att bli frilansare.

 Lars Wiigh, Styrelseordförande Gee

Fakta: Gee är ett FinTech-bolag med visionen att vara gig-ekonomins “one-stop-economy shop” servicelösning som tjänar hela det finansiella ekosystemet för frilansare och gig-arbetare inom ett antal utvalda branscher, både i det professionella och privata livet. Gee erbjuder en unik lösning till sina kunder med ett komplett ekosystem av finansiella tjänster till alla som jobbar under mer flexibla arbetsformer, ofta benämnda som frilansare. Tjänsterna innefattar allt från att kunna skaffa försäkringar, betala ut löner och hantera sin pension till att kunna betala, spara och låna pengar. Gee lanserar sin tjänsteplattform under första kvartalet 2023 och står inför en börsnotering i slutet av 2023.

Läs mer om emissionen

 

Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med Gee. Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER