Bildkälla: Stockfoto

Enad Global 7 - Paddan som ville bli kung

Analys “Nothing Changes Sentiment Like Price” är ett uttryck som i min mening beskriver Enad Global 7 på ett bra sätt, och jag kommer nedan försöka utveckla varför.

 

EG7 är ett bolag som många känner till, ett bolag som snabbt lyckades få sig en följarskara bestående av småsparare likväl som stora internationella institut och välrenommerade investerare. Bland instituten gick det att bland annat finna Handelsbanken, TIN, Swedbank Robur m.fl. Detta bidrog i sin tur till att även mer välkända privata investerare såsom Stena Olsson och Erik Nielsen deltog i en riktad emission där bolaget tog in hela 1,7 miljarder SEK till ett aktiepris på 82 SEK/aktie.

Dessa pengar var öronmärkta för förvärv och förtroendet för EG7s ledning var på topp, något som även återspeglades i börsvärdet. Aktiekursen steg snabbt från nivåer runt 30 SEK under sommaren 2020 till ett all time high på 132,5 SEK i slutet av året, vilket då motsvarade ca 11,5 miljarder SEK i börsvärde. ATH nåddes dessutom bara några veckor efter den tidigare nämnda emissionen på 82 SEK/ aktie som också genomfördes i slutet av 2020.

Snabbspolar vi ett år framåt i tiden handlas aktien idag istället runt 35 SEK, något som motsvarar ett börsvärde på en bit över 3 miljarder SEK, trots att förvärven bolaget genomfört sedan IPO kostat bolaget nära 4,75 miljarder SEK (exkl. earn outs).

Hur gick EG7 från att vara ett av de mest omtyckta spelbolagen på börsen till ett bolag ratat av såväl småsparare som finansiella institut och hur ser framtiden ut för koncernen?

 

Historien om paddan som ville bli en kung

I december 2017 börsnoterades ett litet bolag vid namnet “Toadman Interactive”, med en omsättning på blyga 11 MSEK. Toadman Interactives affärsidé var fram till IPO att agera underkonsult till spelförläggare och spelutvecklare i framtagningen av nya spel. I samband med IPO valde Toadman Interactive att ändra strategin och ville utveckla egna spel, detta värderades till knappt 200 MSEK och en IPO-kurs på 12,9 SEK. Innan Toadman bytte namn till EG7 genomfördes ett antal förvärv, Sold Out, Petrol Advertising, Antimatter Games  samt Diskett Interactive Sweden, det totala priset för de 4 förvärven landade på drygt 350 MSEK (exkl. earn outs).

Dessa förvärv bidrog till att bolagets intäkter på knappt 2 år växte från 11 MSEK till att nå intäkter för Q1 2019 - Q3 2019 motsvarade 357,4 MSEK. En minst sagt enorm ökning i procent.

 

Hur Enad Global 7 blev vad det är idag

I samband med den snabba förvärvsbaserade tillväxten valde bolaget att byta namn till “Enad Global 7” (även kallad EG7), ett namn mer representabel för ambitionerna som den unga koncernen nu hade - att vara ett bolag med närvaro på de 7 kontinenterna.

Sedan namnbytet har EG7 hunnit med 4 större förvärv. Slutsumman för dessa 4 förvärv landade på runt 4 miljarder SEK, förvärven betalades både kontant samt med aktier. Dessa förvärv resulterade i totala intäkter på nära 1,3 miljarder SEK, justerad EBITDA på 290 MSEK och justerad EBIT på 114,4 MSEK på rullande tolv månader från Q3 2020 till Q3 2021.

Förvärvet av Day Break uppgick till 260 miljoner USD (~ 2,2 miljarder SEK), och betalades delvis med 10,08 miljoner aktier i EG7 motsvarande ett värde om 100 miljoner USD, vilket då motsvarade ett aktiepris om 84,14 SEK (jämför med dagens aktiekurs på ~35 SEK).
Day Break är kända för att ha tillverkat ett av de första battle royal spelen “H1Z1”, ett spel som under sin tid var bland de mest populära spelen som fanns inom FPS-genren


Innova Intellectual Property är en spelförläggare med gedigen erfarenhet inom MMORPG-genren, med speltitlar som Lineage 2, Ragnarök Online och Point Blank. Köpeskillingen för Innova uppgick till 109,8 miljoner EUR (drygt 1,1 miljard SEK) och betalades enbart med aktier, detta resulterade i en nyemission motsvarande 9,7 miljoner aktier till pris per aktie om 113,57 SEK.

Lineage 2 släpptes oktober 2003, ett populärt MMORPG under dess storhetstid och inom 5 år efter sin lansering hade spelet strax över 1 000 000 unika användare. Under 2016 släpptes även en mobilversion, Lineage II: Goddess of Destruction, av det populära spelet. Lineage II: Goddess of Destruction nådde över $100 miljoner i intäkter redan 18 dagar efter lansering och omsatte nära $1 miljard USD första året. Ett omtyckt IP som fortsatt är en kassako för EG7s dotterbolag.

Sammanfattningsvis har Enad Global 7 genomfört förvärv till ett värde kring 5 miljarder SEK (beroende på om earn outs inkluderas eller ej) men har idag ett börsvärde kring blygsamma 3-3,5 miljarder SEK. 

EG7 har sedan dess IPO haft en aning överdrivet storslagna ambitioner, exempelvis gällande deras uttalade mål om att kunna tillverka ett AAA-spel genom emissionen på drygt 20 MSEK, vilket är fantastiskt lite då kutym är att spel i den rangen brukar kosta åtminstone $50 MUSD att utveckla. Redan där hade marknaden bildat en viss skepsis till bolagets styrelse och deras till synes bristfälliga kunskap om marknaden de arbetade i. Skepsisen bland investerare och småsparare övergick dock snabbt till förhoppningar och vad som idag skulle kunna kallas “fartblind sektmentalitet” i och med 2020s förvärvsräd. EG7 hade lyckats charma marknaden och vinna många småsparares kärlek, EG7 verkade äntligen ha blivit ett bolag att räkna med.
Kärleken från småspararna fick dock ett abrupt slut när EG7s aktie rasade från 132 SEK till dagens nivåer runt 35 SEK på mindre än ett 1 år, som ett resultat av missade estimat och stora säljtransaktioner från insynspersoner, där bl.a. VDn Robin Flodin och styrelseordförande Alexander Albedj sålde över 1,3 miljoner aktier. Tidigare under året hade även investeraren Erik Nielsen sålt stora delar av sitt innehav i EG7. I och med detta var det ett faktum att marknaden ännu en gång hade tappat förtroendet för koncernen och dess ledning.

 

Nya profiler med bevisad erfarenhet ansluter

Det jag nämnde ovan skapade ett stort missnöje bland aktieägarna vilket i sin tur bidrog till att Robin Flodin knappt 3 månader senare fick lämna över rollen som VD för EG7 till Ji Ham, VD för Daybreak Game Company. Detta var ett VD-byte som enligt mig inte kunde ha kommit lägligare då den gamla ledningen verkade ha tappat intresset och drivet som de hade i början. Vidare så har Ji Ham betydligt längre erfarenhet av att leda och utveckla spelkoncerner med global räckvidd jämfört med Robin Flodin som bara 3 år tidigare var VD på ett bolag med under 200 MSEK BV och en blyg omsättning. 

I samma veva valde EG7 även att tillsätta Fredrik Rüdén som ny vice VD och finanschef. Fredrik har över 25 års erfarenhet av arbete inom finans, varav över 10 år i ledande befattning inom underhållningsindustrin. Fredriks huvudsakliga fokus kommer vara på förvärv, finansiering, strategiimplementering och finansiell rapportering.

 

Värdering kontra börsnoterade peers

Hur står sig då EG7 idag, efter det stora kursraset, mot andra svenska börsnoterade bolag verksamma inom samma bransch? Om man kollar på exempelvis P/E, P/S och EV/EBIT får man fram följande:

P/E för EG7: -31,3. Median P/E-talet för svenska börsnoterade konkurrenter: -6,24.
P/E-tal står för Price/Earnings vilket betyder Aktiekurs/Vinst. Nyckeltalet används när man ska bedöma aktiens värdering i förhållande till företagets vinst. Ett negativt P/E-tal betyder att bolaget går med förlust per aktie.

Här ska man ha i åtanke att ett högt negativt P/E-tal innebär att bolaget gör mindre förlust per aktie samtidigt som ett lågt positivt P/E-tal, exempelvis 5, innebär att man betalar 5 gånger årsvinsten för en aktie medan ett högre P/E-tal, exempelvis 30, innebär att man betalar 30 gånger årsvinsten för en aktie.

P/S för EG7: 2,2. Median P/S-talet för svenska börsnoterade konkurrenter: 3,6. P/S står för Price/Sales vilket betyder Aktiekurs/Omsättning. Nyckeltalet används när man ska bedöma hur mycket varje omsättningskrona värderas i förhållande till aktiekursen. En hög aktiekurs och låg omsättning leder till ett högt P/S, och här ligger EG7 långt bättre till än branschen överlag.

EV/EBIT för EG7: 61,6. Median EV/EBIT-talet för svenska börsnoterade konkurrenter: -4,6.
EV/EBIT står för Enterprise Value/Earnings before Interest and Taxes vilket betyder (Börsvärde + nettoskuldsättning) / (Resultat före räntekostnader och skatter). Ett negativt EV/EBIT betyder att bolaget går med förlust redan innan räntekostnader och skatter

Vilka slutsatser kan man då dra av detta? Om än bolaget i dagsläget går med förlust, något som inte alls är unikt för EG7 - även enorma välkända bolag som t.ex Spotify kan ha negativa P/E, så är både P/S och EV/EBIT klart bättre för EG7 än medianen i branschen. Om samma jämförelse istället görs med genomsnittsvärdet för ovanstående nyckeltal blir EG7s värdering ännu mer tilltalande, genomsnittsvärdet används dock inte i denna text på grund av stort intervallspann för mätvärden, vilket kan ge ett missvisande resultat om inte outliers exkluderas.
 

Potential

Först och främst så är bolaget i min mening fruktansvärt billigt idag givet summorna man genomfört förvärv för kontra nuvarande börsvärde, men också med EBIT och andra nyckeltal som jag nämner ovan i åtanke. Vidare så finns det också en stor uppsida ifall EG7 i sin tur själv skulle förvärvas av en annan, större, spelare i branschen. Det är i min mening väldigt intressant att M8G förvärvat 8% av aktierna i EG7, speciellt med tanke på att M8G sitter på ytterligare ca 2 miljarder i kassa, något som eventuellt skulle kunna användas för att utöka sitt ägande ännu mer i bolaget. Vilket resultat eventuella synergier skulle ha för de bägge bolagen väljer jag att inte dyka in djupare i nu, men att synergier inom bolag ofta leder till minskade kostnader, bättre marginaler och möjligheter till kunskapsutbyten är sedan tidigare välkänt för de flesta. Om detta sedan skulle leda till att EG7 kunde vända från ett förlustresultat per aktie till att gå med vinst så blir uppsidan ännu större - och även om den allmänna inställningen till bolaget i dagsläget har ändrats sedan forna glansdagar, så är det trots allt precis som jag nämnde i inledningen. Nothing Changes Sentiment Like Price.

 

Teknisk analys

Aktien har haft en lång nedåtgående trend de senaste 12 månaderna, en trend som nu verkar bruten vilket bekräftades då aktien bröt motståndet på 30 SEK och har idag etablerat ett nytt stöd över 34 SEK.

Håller inte stödet på 34 SEK återfinns ett stöd strax ovanför 28 SEK, vilket även är där MA50 återfinns.

De senaste veckorna har aktien handlats mellan 34 SEK och 38,5 SEK vilket även är där nästa stora motstånd ligger. Lyckas EG7 etablera sig över 38,5 SEK finns ett större motståndsnivå omkring 45 SEK som bildades i samband Q2-rapporten 2021 där den tidigare VDn Robin Flodin fick lämnade bolaget.

För övrigt ser vi även att aktien har börjat forma en så kallad “flagg-formation” som uppstår vid en kraftig kursrörelse (flaggstång, se vita linjen) som sedan resulterar i en rekyl (flagga, se markerade boxen). Detta kan även anses som en “bull-flag”, där vi i detta fallet ser högre bottnar och minskad volatilitet i aktien. Denna typ av rörelse och formation kan bädda för att aktien ska bryta uppåt mot motståndsnivån omkring 45 SEK. Dessa formationer uppstår i aktier med kraftiga rörelser och kan påvisa en ändring i trendens riktning som innebär en kursuppgång i samma storlek som första utbrottet som ledde till flaggan, något som är aktuellt i aktien för EG7.

Av: Axel Wallström

Disclaimer: Jag äger aktier i bolaget och kan inte anses som oberoende. All handel med värdepapper såsom aktier medför en risk och beslut att handla sker på eget ansvar. Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Analysen ska inte ses som någon form av investeringsrådgivning utan som uppmuntran att själv läsa på om bolaget och dra egna slutsatser.

Ansvarsfriskrivning

Analysen ska inte ses som någon form av investeringsrådgivning utan som uppmuntran att själv läsa på om bolaget och dra egna slutsatser. Analysen är i huvudsak baserad på av bolaget kommunicerad information och viktiga externa aspekter kan därför oavsiktligt ha missats. Reservation för att oavsiktliga felaktigheter kan förekomma men analysen är gjord utifrån författarens bästa förmåga. Detta är en analys som är skriven av en extern person som inte är associerad med Börsvärlden.

 


 

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER