Bildkälla: Stockfoto

Få brottsoffer vill anmäla bedrägerier till polisen

Opinion Nya siffror från teknikföretaget Biocatch visar att viljan att anmäla bedrägerier sjunker eftersom brottsoffer inte upplever att rättssamhällets insatser gör någon skillnad. Bara 20 procent av dem som faktiskt utsatts för bedrägeri vill anmäla det till polisen – och den siffran sjunker samtidigt som många bankkunder fortsätter att drabbas av bedrägerierna, skriver Gareth Williams, bedrägeriexpert hos teknikföretaget Biocatch.

– Endast effektiv informationsdelning och teknik kan minska bedrägerierna och återupprätta förtroendet för banker och myndigheter.

Svenska bankkunder har nu länge plågats av bedrägerier. Enligt undersökningen, som genomfördes under början av 2024 med 614 deltagande svenskar, uppgick de sammanlagda brottsvinsterna till 28 miljarder kronor. I polisens egna beräkningar, där bedrägerikostnaderna baseras på antalet polisanmälningar, är de sammanlagda brottsvinsterna 7,5 miljarder kronor, men på grund av den låga anmälningsviljan uppskattar polisen att de totala brottsvinsterna till mer än det dubbla – mellan 15 och 20 miljarder kronor. Enligt vår undersökning är den främsta anledningen till att bara en av fem svenskar väljer att anmäla när de utsatts för ett bedrägeri att man inte tror att en polisanmälan gör någon skillnad. Dessutom sjönk anmälningsviljan jämfört med året innan. 

Samtidigt som notan för bedrägerier är hisnande är väldigt många svenska bankkunder drabbade. Nästan hälften av alla svenskar har, enligt vår undersökning, utsatts för ett bedrägeriförsök samtidigt som 12 procent av deltagarna i undersökningen hade förlorat pengar i någon typ av bedrägeri. Och inte nog med det, endast tio procent av brottsoffren får alla sina pengar tillbaka och även det är en siffra som går åt fel håll.

Resultatet av brottsutvecklingen är att svenskarna lider allt större skada även bortom den ekonomiska. Fler än hälften av de svarande brottsoffren i den nya undersökningen uppger att de upplevt svåra känslomässiga konsekvenser av de bedrägerier de utsatts för, vilket är en negativ upplevelse som ökar i jämförelse med året innan.

Den här utvecklingen är inget som bankerna på sin sida eller myndigheterna på den andra sidan kan lösa själva. Till att börja med behöver bankerna investera i bättre processer och tekniker för att kunna stoppa bedrägeriförsök i sin linda. Man behöver helt enkelt kunna, på ett automatiserat sätt, identifiera mönster och beteenden som avancerade bedragare använder sig av och på så sätt flagga och förhindra misstänkta transaktioner. 

Sedan, i den andra änden av det brottspreventiva arbetet, behövs ett betydligt bättre samarbete mellan banker och myndigheter där banker kan tipsa om misstänkta fall, bättre bistå med underlag till utredningar och även effektivare dela information banker sinsemellan om misstänkta brottsaktiviteter.

Min och Biocatch samlade erfarenhet av bedrägeribekämpning i alla världsdelar pekar på att detta – teknik och processer och informationsdelning mellan banker samt myndigheter och banker – är det enda bevisade sätten som vi kan minska bedrägerierna och därmed återupprätta förtroendet för banker och myndigheternas förmåga att göra något åt detta samhällsproblem.

Av: Gareth Williams från teknikföretaget Biocatch

 

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER