I SAMARBETE MED ORGANOCLICK
Bildkälla: OrganoClick

Fem snabba frågor till Mårten Hellberg VD på Organo Click

Fem snabba Här ställer vi fem snabba frågor till intressanta bolag. Alla får samma frågor som belyser det aktuella läget i företaget. Syftet är att ge en ögonblicksbild för att Börsvärldens läsare ska kunna bilda sig en uppfattning om vad som händer just nu

1. Var befinner ni er just nu och hur ser närmsta åren ut?

OrganoClick är för närvarande i en snabb tillväxtfas där vi både växer på vår svenska hemmamarknad men även på export. Det ökade  intresset för hållbar kemi och plastfria material gör att vi ser ett starkt ökat intresse för våra ”gröna” kemiprodukter och våra hållbara materialtekniker. Vi omsatte 97 miljoner kr 2020 och var nära break-even på EBITDA-nivå. Vi har som målsättning att växa i ”Gasell”-fart framåt och gå snabbt mot en lönsam tillväxt. Vår fabrik  i norra Täby byggs för närvarande ut för att kunna fortsätta växa snabbt och även med avseende att vi har tecknat stora avtal med industrikunder som ersätter fossilt plastmaterial med våra biobaserade produkter.

 2. Hur ser er vision ut?

Vår vision är en natur och vatten utan plastskräp och kemiska föroreningar!

 3. Vilka är era största utmaningar?

Att balansera försäljningstillväxt med kontinuerligt ökad  produktionskapacitet och göra det under lönsamhet. Vi har senaste halvåret växt snabbt med höga tvåsiffriga tal och detta ställer utmaningar på produktion, supply chain och leveransförmåga som vi  kontinuerligt måste skala upp. Vi tog nyligen även ett första större  industriavtal och vi räknar med att teckna ytterligare sådana avtal under kommande år

4. Vad har, i närtid, påverkat/påverkar bolagets position mest?

Vi tecknade ett större 5-årigt avtal med en nonwoven-tillverkare som genererar intäkter om ca 30 miljoner kr/år för oss. Vi kan inom detta område byta ut fossila plastbindemedel mot våra 100% biobaserade och  biologiskt nedbrytbara bindemedel i produkter som hygienprodukter, servetter, våtservetter, jordbruksdukar, munskydd, operationsrockar mm. Detta är en mycket intressant nischmarknad som är värd ca 3-4  miljarder kr/år där vi är helt ensamma om att ha utvecklat  biobaserade bindemedel.

 5. Vad kan en aktieägare förvänta sig av er som bolag?

 Att våra ”gröna” kemiska produkter kommer bidra till mindre giftiga kemikalier och plaster i samhället samt leda till en fortsatt snabb försäljningstillväxt under kommande år där vi även ska nå lönsam tillväxt inom kort.

 

Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med OrganoClick. Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER