I SAMARBETE MED GIAB GODSINLÖSEN NORDIC AB
Bildkälla: GIAB Godsinlösen Nordic AB

Fem snabba med Christian Jansson

#FemSnabba GIAB Godsinlösen Nordic AB befinner sig i en expansiv och spännande fas. Christian Jansson, vd och grundare på GIAB, i en kortintervju om nutid, framtid, delårsrapport, utmaningar och visioner.

Under vinjetten ”#FemSnabba” får intressanta och spännande börsbolag i en kortintervju chansen att förklara hur var bolaget befinner sig och vart det är på väg. Frågorna ska belysa det aktuella läget i företaget. Syftet är att ge en ögonblicksbild för att Börsvärldens läsare ska kunna bilda sig en uppfattning om vad som händer just nu. Denna gång är det Christian Jansson, vd på GIAB Godsinlösen Nordic, som ger svaren.

 

Var befinner ni er just nu och hur ser närmsta åren ut?

– Just nu befinner sig bolaget i en expansiv fas där vi kommer fokusera på tillväxt och expansion. Vi har som plan att expandera till Finland och Danmark redan i höst och arbetet att utöka befintliga samarbeten och ta in nya kunder på befintliga marknader pågår för fullt. För de närmsta åren finns en tydlig expansionsplan som vi kommer att exekvera.
Ni släppte precis er delårsrapport, kan du kommentera den lite kort?

– Perioden avser första halvåret från 1 januari fram till 30 juni. Vår tjänst ”Mobilcirkeln™”, som är en cirkulär tjänst till försäkringsbolag gällande skadereglering av smartphones, har drabbats negativt av pandemin med minskad omsättning som följd. Vår returhanteringstjänst har däremot visat fin tillväxt och mildrat en del av omsättningstappet.

Vi gjorde långsiktiga satsningar under 2020 innan pandemins utbrott samt förberett bolaget för en notering, vilka har belastat kostnadssidan och därmed marginalerna. Effekterna från pandemin börjar avta och fokuset på hållbarhet har aldrig varit större. Noteringen är nu genomförd, vi står starka finansiellt och kan nu återuppta vår tillväxtresa.

Vilka är era största utmaningar?

– Hållbarhet och klimatkrisen är mer aktuellt än någonsin och budskapet i FN:s rapport är kristallklart: läget är akut. Omställningen till en cirkulär ekonomi är en stor del av lösningen på klimatkrisen och en av våra största utmaningar är att kommunicera till kunder, konsumenter och aktieägare att GIAB inte “bara” är ett returhanteringsbolag utan ledande inom cirkulär ekonomi. Vi erbjuder hållbara tjänster och digitala lösningar för storskaligt återbruk, som är en av de viktigaste komponenterna i en cirkulär ekonomi.

Vi är även i en tillväxtfas där vi arbetar för att ta marknadsandelar av en relativt ny marknad och för att skala upp organisationen på ett effektivt och lönsamt sätt. Detta ställer krav på organisationen att välja ut områden och varugrupper där det finns potential att tillsammans med kunder nå skalbarhet och lönsamhet på sikt.


Berätta lite om era visioner. Var är ni på väg?

– GIAB:s vision har länge varit att bli en internationellt erkänd katalysator för resurseffektiv affärsutveckling och en avgörande aktör i omställningen mot en cirkulär ekonomi. Denna vision blir verklighet  genom våra fyra affärsområden: Circular Insurance, Re:Commerce, Circular Office och Consulting. Genom vår returhanteringstjänst och vår cirkulära skaderegleringsprocess påverkar vi omställningen till en cirkulär ekonomi och hållbart återbruk på ett högst praktiskt sätt. Genom Consulting fortsätter vi att hjälpa andra organisationer att utveckla en mer resurseffektiv och hållbar verksamhet.

Vad kan en aktieägare förvänta sig av er som bolag?

Det viktigaste för oss är självklart att skapa en värdetillväxt för bolaget och aktieägarna, samtidigt som vi bidrar till samhället genom en klimatpositiv verksamhet.

Mer info om GIAB hittar du på: https://www.giabnordic.se/sv/

 

 

 

Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med GIAB Godsinlösen Nordic AB. Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER