Bildkälla: Wikipedia. Günther Mårder, VD på Företagarna

Finansprofil och Företagarnas VD investerar stort i TopRight

analys Finansprofilen och Företagarnas VD Günther Mårder investerar stort i TopRight. Günther Mårder är ett exceptionellt aktat namn i företagarkretsar och finansvärlden. Nu är han storägare i tillväxtraketen

Günther Mårder är ett exceptionellt aktat namn i företagarkretsar och finansvärlden. Han är idag VD på Företagarna  wikipedia  twitter  och har idag berättat på twitter att han och hans partner har köpt in sig med 2,5 procent i TopRight (hans innehav är 1,31 procent). Investeringen gör dem till en av de större ägarna

Stor potential beskrivs

Tidshorisonten för investeringen är 3-5 år med en målkurs kring 22-23 kr vilket motsvarar cirka 200 procents avkastning från dagens nivå. Utöver detta har de även köpt närmare 150 000 av bolagets sedan 2020 utgivna teckningsoptioner.

Tillväxten driver bolaget

Tillväxten i TopRights affär drivs av flera ben och framförallt Polestar Avtalet förväntar sig Günther är drivkraften bakom den organiska tillväxten och han ser även förärv som en bärande del för att TopRight skall nå sitt tillväxtmål om 1 miljard på 5 års sikt. Han framhåller att det finns många intressanta kunder som är stora och där bolaget bara skrapat på ytan ännu som ICA.

Positiv till ChromoGenics

Mycket intressant är att Günther ställer sig positiv till budet som TopRight lägger på Chromogenics med samma argument som TopRight framför – det behövs en förändrad säljkultur i ChromoGenics  precis en sådan som TopRight bidrar med. Hans ord väger nog betydligt tyngre än andra mindre initierade bedömare. Sannolikheten att budet går igenom ökade precis väldigt mycket.

Xpecunia lyfts fram

Günther påpekar i sin artikel att TopRight äger ca 4% av Xpecunia. ”TopRight har även ett innehav om 4 procent i det börsaktuella kryptoföretaget Xpecunia. Vid en lyckad notering sitter TopRight med en tillgång som kan bli finansiellt intressant och även omsättningsbar över börs.” Günther drar slutsatsen att det innehavet ger TopRight en betydande finansreserv.

Utsikterna för TopRight ser alltså mycket goda ut konstateras det. 

 


 

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER