Bildkälla: Stockfoto

Gästanalys- TopRight Nordic

Gästanalys Leveransmaskinen med rejäl tillväxt i sikte - En kort verksamhetsanalys om TopRight Nordic

Om bolaget

TopRight Nordic AB utvecklar och säljer innovativa produkter baserade på modern ljus- och glasteknik.

TopRight Nordic består av bolagen:

 • TD Light,
 • Ferm & Persson,
 • HISAB
 • Visual Solutions. 

Försäljningen är B2B och riktar sig mot varierande industrier så som bilar, resor, och logistik. Kunderna inkluderar redan ett flertal stora varumärken, bland annat:

 • Polestar
 • Spotify
 • ICA
 • Astra Zeneca
 • Volkswagen
 • PEAB

Med teknikutveckling och innovativa lösningar ligger bolaget i framkant på marknaden, vilket bidrar starkt till bolagets försäljningsframgångar och den kraftiga tillväxtfas som man nu befinner sig i.

Vad gör Topright speciellt ?

TopRights unika kompetens består i att identifiera material, tekniker och produktionsmetoder för produkter som är till för att synas, och att göra dessa teknologier tillgängliga för kunder inom vitt skilda områden. Bolaget fokuserar på att framställa produkter som använder den senaste teknologin inom EL och LED samt digitalt ”smart glas” som i korthet förvandlar glasytor till såväl ljuskällor som interaktiva eller passiva bildskärmar. Produkten gör det exempelvis möjligt för glasytor att frostas eller dimmas med en knapptryckning till användning inom bl.a kontorsmiljöer. Dock är tekniken mångfacetterad och kan användas i många fler avseenden, exempelvis för att förvandla glasrutor till projiceringsytor. TopRights ambition är att tillverka miljövänliga lösningar som erbjuder företag och samhälle trygghet, uppmärksamhet och upplevelse. Genom att kombinera ljus- och glaslösningarna uppnår bolaget mångsidig användning med ett brett sortiment av produkter.

Hur smart är LED ?

SMART LED™ TopRight har med LED-teknik utvecklat belysningslösningar som är kostnadseffektiva, energisnåla och miljövänliga. Bolaget tillverkar två lysrör, SmartTube T5 och SmartTube T8, som enkelt uppgraderar befintlig belysning till LED. Rören är mycket ljusstarka och passar för montering på höga höjder utan ljusförlust och är därmed speciellt lämpade för handel, då de ger optimal färgåtergivning för produktexponering. LED-tekniken erbjuder energibesparing om 50-90 procent och lägre drift- och underhållskostnader. Topright har levererat och konverterat LED-belysning till 80 av ICA:s totalt omkring 1300 butiker. Här finns det stora möjligheter för fler konverterade butiker.

Tillväxt

TopRight befinner sig för nuvarande i en stark tillväxtfas där man nu gör många nyanställningar och höjer målen på grund av stora ökningar i efterfrågan. Både offertstocken och orderstocken har ökat drastiskt till 441 respektive 140 MSEK.  TopRight har behövt förstärka organisationen inom finans, projekt och försäljning för att möta efterfrågan och säkerställa leverans i expansionen. TopRight har sedan tidigare ett avtal med Polestar som har omfattat ett flertal leveranser av showrooms utrustade med digitala upplevelselösningar. Ordervärdet med Polestar har uppgått till 55 MSEK. Under februari utökades samarbetet ytterligare till ett totalt avtalsvärde om 70 MSEK. Det befäster TopRights position som en global leverantör av innovativa lösningar till showrooms. Avtalet löper över tre år och har lovande potential för utveckling då TopRight har en god och långsiktig relation med Polestar.

Parallellt med etableringen av TopRights varumärke har bolaget uppnått växande offert- och orderstockar på kort tid, till en sådan utsträckning att offertstockarna övergår Bolagets produktionskapacitet. Därmed har bolaget byggt en gedigen grund för att uppnå avsevärd lönsamhet på sikt.

Planerat listbyte

TopRight planerar för listbyte till First North, med målsättning att det ska genomföras under första halvåret 2021. Bakgrunden för listbytet är att möta framtida investerare, den kraftigt ökade efterfrågan från kunder och utvecklingen av strategiska avtal likt det med Polestar. Listbytet kommer skapa bättre möjligheter till finansiering då investerare generellt har en större tilltro till handelsplatsen, och det kommer att ge en ännu starkare kvalitetsstämpel.

Värdering och riktkurs

Topright är i skrivande stund värderat till ca 230mkr med en betryggande kassa på 30mkr samt optioninlösen senare under hösten som kan komma att inbringa 51mkr. Detta gör att likviditeten känns väldigt stabil. Bolaget är undervärderat sett till vilka kunder man har och endast Polestar avtalet är värt 1/3 av börsvärdet. Smart GLAS och Smart LED verksamheterna har ökat takten enormt och endast i januari och februari i år har man fått in ordrar värt ca 23 mkr.

Mangold har satt 15,75kr som riktkurs för Topright.

Aktiekurs just nu 9,10 kr

Väsentliga händelser under senaste veckorna

 • Topright Nordics dotterbolag Ferm & Persson får order värd 8 miljoner kronor (2020-12-14)
 • TopRight utvecklar ledningen och anställer ny CFO (2020-12-15)
 • Mangold sätter köp i ny uppdragsbevakning med riktkurs 15,75kr (2020-12-17)
 • Topright bolag får tilläggsorder av Göteborgs hamn värd 1,7mkr (2020-12-21)
 • Nya ordrar värda 4 mkr från Veidekke och Holst entrprenad (2020-12-28)
 • Ytterligare ordrar värda 7,6mkr från ICA och PEAB (2021-01-29)
 • Topright Nordic får expanderat avtal med Polestar värt 15mkr. (2021-02-01)

 Triggers och åstadkommanden

 • Aggressiv tillväxtmål inom 5 år. 1 mdkr omsättning med god lönsamhet. Ska uppnås organiskt med strategiska förvärv
 • Ny KAM med fokus på försäljning i DK
 • Flera nyrekryteringar på kort tid = expandering
 • Förvärv som målsättning under 2021
 • Orderstock på bekräftad tagna orders på 140msek senaste 12 månaderna
 • Polestar avtalet värt 70mkr med möjlighet att utvecklas ytterliggare
 • Volkswagen avtalet kommer växa ordentligt under kommande 12 månaderna. Flera nya siter som ska implementeras med VW enligt senaste QA med VD Anders Myrbäck
 • Demo skickat till ett svenskt känt stort internationellt modeföretag. Möjlighet att vara med som en global aktör
 • Flera bolag som hör av sig och ser stor potential i Toprights produkter
 • Lyckat kundevent i Göteborg med potentiellt nya kunder som Wurth och Volvo Cars
 • First north listbyte under H1 2021.

Disclaimer:

Jag äger aktier i bolaget och kan inte anses som oberoende. All handel med värdepapper så som aktier medför en risk och beslut att handla sker på eget ansvar. Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. 

Ansvarsfriskrivning

Analysen ska inte ses som någon form av investeringsrådgivning utan som uppmuntran att själv läsa på om bolaget och dra egna slutsatser. Analysen är i huvudsak baserad på av bolaget kommunicerad information och viktiga externa aspekter kan därför oavsiktligt ha missats. Reservation för att oavsiktliga felaktigheter kan förekomma men analysen är gjord utifrån författarens bästa förmåga.

 Författaren: @aktielivet äger aktier i bolaget

Twitterlänk:  https://twitter.com/aktielivet?s=20

 

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER