Bildkälla: Stockfoto

Gästanalys - Game Chest Group – Vänder till vinst, och resan har bara börjat!

Gästanalys Bolaget är aktivt inom gamingsektorn. De har samarbeten med ett flertal streamers och Youtubers och de har ökat antalet betalande abonnenter de senaste 2 månaderna med 320% till över 8000st! Detta har givetvis varit positivt för bolaget som nyligen presenterade ett pressmeddelande om att Q3 är signifikant bättre än väntat och därav gör bolaget en omvänd vinstvarning, detta under lågsäsong!  Mycket pekar på en fin höst då det är högsäsong för alla gamers.

Bolaget erbjuder tjänster, plattformar och produkter under flertalet varumärken. De två viktigaste jag tänker nämna är följande:

  • Wurm Online är spelet och varumärket som Code Club AB har utvecklat och drivit sedan juni 2006. Game Chest Group genomförde förvärvet av Code Club AB under Q3 2019 och ser ljust på den framtida utvecklingen av varumärket, främst eftersom Wurm/ Code Club kan komma att gynnas av de synergier som Game Chest Groups övriga tjänster och produkter kan bidra med.

  • Fridayplays är en abonnemangstjänst som både innehåller överraskningsmoment såväl som spelglädje, ett måste för gamers. Varje fredag får man som prenumerant ett högkvalitativt spel för en bråkdel av priset. Dessutom får man som ny kund vid tecknande välja ett av fyra AAA spel.

Nyheter i bolaget
- Wurm Online lanseras på Steam.
- Game Chest ingår samarbete med spansktalande Youtube-profil.
- GameItNow – 249 000 användare under lågsäsong!
- Koncernen uppnår över 8000 betalande abonnenter.
- Koncernen gör omvänd vinstvarning då resultatet för Q3 är signifikant över förväntan.

Bolagsvärdering

Nedan följer räkneexempel på vilka intäkter man kan förvänta sig beroende på antalet abonnenter och det snittpriset som abonnenterna betalar per månad. Värt att notera är att Wurm Online kostar omkring 80 kr i månaden medan FridayPlays kostar omkring 130 kronor i månaden.       

                                                                         

 

                                                                                                                                           

Värdet på den nuvarande abonnentstocken (8 000st) på rullande månadsbasis 800 000kr i intäkt baserat på att abonnenten i genomsnitt betalar 100 kronor per månad.

I det mer positiva scenariot attraherar bolaget 15 000 abonnenter innan årsskiftet och FridayPlays lyckas attrahera ytterligare abonnenter som ökar intäkterna. Räknar man även med in-gameköp som sker i Wurm Online är det fullt rimligt att anta en intäkt på 100kr per abonnent.

Game Chest Group är ett bolag med låga fasta kostnader (här får man givetvis ta höjd för möjliga ersättningar till influensers). Detta ger att varje tillkommen abonnent genererar en rejäl hävstång, varpå höga marginaler och fina kassaflöden är att vänta. Bolaget kan enligt mig värderas upp till 12x försäljningen plus ett visst påslag för de andra verksamhetsbenen som ännu inte genererar betydande intäkter. Detta är inte högt jämfört med andra småbolag i samma bransch. Det finns spelbolag som har ett nästan dubbelt så högt marknadsvärde fast de inte har några intäkter och saknar en bevisad affärsmodell.

Nedan följer tre olika scenarios för vad jag anser en rimlig värdering av bolagets aktie skall vara.

Bear 5-7kr (Bolaget tappar ett större antal abonnenter)

Base 12-15kr (Detta baserar jag på ett lite lugnare tillväxttempo än i det positiva scenariot)

Bull 20-30kr (En utveckling mot 15 000 abonnenter framåt jul och att den höga tillväxt vi sett nu är uthållig även under nästa år)

För att räkna ut ett slutgiltigt marknadsvärde är det bara att multiplicera med totala antalet aktier i bolaget, vilket är 10 677 168

Slutord

Handel med aktier innebär såklart en risk, dock har senaste månadernas utveckling påvisat att antalet abonnenter ökar, intäkterna ökar och jag menar att detta bevisar att bolagets affärsmodell fungerar. Just nu ser det ut som att bolaget kan finansiera sin expansion genom betalande kunder vilket gör att en nyemission inte borde vara aktuell i närtid.

Slutligen vill jag säga att syftet med denna analys är att informera er om Game Chest Group och den potential som finns i bolagets varumärken.  

Disclaimer:

Jag äger aktier i bolaget och kan inte anses som oberoende. All handel med värdepapper så som aktier medför en risk och beslut att handla sker på eget ansvar. Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. 

Ansvarsfriskrivning

Analysen ska inte ses som någon form av investeringsrådgivning utan som uppmuntran att själv läsa på om bolaget och dra egna slutsatser. Analysen är i huvudsak baserad på av bolaget kommunicerad information och viktiga externa aspekter kan därför oavsiktligt ha missats. Reservation för att oavsiktliga felaktigheter kan förekomma men analysen är gjord utifrån författarens bästa förmåga.

 Författaren: @Havastu1 äger aktier i bolaget

Twitterlänk: https://twitter.com/Havastu1

 

 

 

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER