Bildkälla: Stockfoto

Gästanalys- SCANDINAVIAN CHEMOTECH - Behandlar svår cancer till låg kostnad

Gästanalys Scandinavian ChemoTech är ett företag som funnits på börsen några år, man hade en positiv kursutveckling i början, men tyvärr gick det snabbt utför då det varit flera saker som tagit längre tid än planerat, men efter lång tid börjar fler och fler saker komma på plats och potentialen är hög.

Scandinavian ChemoTech grundades av Dr. Göran Hellers, Mohan Frick, och Prof Em. Bertil Persson. Göran har tillsammans med Mohan tidigare jobbat med första generationens elektroporation. Bertil Persson, som är pensionerad professor vid Lunds Universitet i strålfysik är bland många inom akademin ansedd som Elektrokemoterapins Fader och har forskat på olika områden där man med energipåverkan kan skapa medicinska effekter. Bertil har bl.a. även varit djupt involverad i teknologin bakom ProstaLund (PLUN). Mohan som är VD är, genom att ha deltagit i samtliga emissioner, fortfarande bolagets största ägare. Mohan kommer ifrån en företagsledarfamilj med stor erfarenhet av medicinteknik. Han startade sin karriär som Trainee för Getinge i USA och blev som 26 åring International Marketing Manager inom koncernen Getinge. Hans far som idag är bolagets tredje största ägare är mest känd för att han byggde upp Arjo till ett miljardbolag under 80- och 90-talet. Han har under senare tiden i sin karriär verkat som styrelseproffs med uppdrag i bl.a. Securitas, SWECO, Fagerhult, Lifco, Getinge och Arjo.

ChemoTech har för tillfället två produkter som är färdiga och säljs, samt flera forskningsområden. Dessa två produkter är IQwave som behandlar människor och vetIQure™ för att behandla djur. Bolaget har utvecklat IQwave som initialt kan användas i behandling av ytliga tumörer som inte svarar på traditionella behandlingsmetoder. Behandlingen som utförs med IQwave är kallad tumörspecifik elektroporation som är en teknologi som används för kraftigt öka den lokala effekten av cellgifter, vilket innebär att man utsätter tumören för elektriska pulser så att cellerna i sin tur öppnar upp sig och gör sig mottagliga för cytostatika. Effektökningen sker enbart i tumörområdet och skonar därmed övriga kroppen.

MARKNADEN

ChemoTech har redan 14 distributörsavtal i både Asien, Afrika och ett i Europa vad gäller IQwave, man har även gjort en studie som presenterades för ca två år sedan som visade på fina resultat för de behandlingar som är gjorda. Det genomförs även en studie på ett Universitetssjukhus i Malaysia och som kommer presenteras i samband med att CE-märkningen är klar. Marknaden för ChemoTech är stor och potentialen att nå framgång är hög då kostnaden för maskinen är en bråkdel jämfört med vad en vanlig strålningsutrustning kostar. Detta gör det mer intressant för marknaderna som man hittills har inriktat sig på, Sydostasien och Afrika, där båda världsdelarna har en hög andel av långt skriden cancer. Kostnaden för varje maskin uppgår till mellan 25–60 000 EURO och för varje behandlings-kit mellan 3–500 EUR beroende på marknad och distributionskanaler. Detta ska jämföras med traditionell strålbehandlingsutrustning som kan kosta flera miljoner Euro. Fördelen med IQwave är även att den är portabel och kan därför enkelt transporteras mellan olika sjukhus.

Vad gäller vetIQure fick man precis sitt genombrott och en första order genom AniCura Djursjukhus i Jönköping, ett företag i AniCura gruppen som har 300 olika kliniker runt omkring i Europa och som tillhör Mars Petcare som är ett av världens största företag inom veterinärkliniker. AniCura Djursjukhus är även mitt uppe i en expansion och kommer att fördubbla storleken på sin anläggning. Här ett uttalande från ansvarig veterinär: 

Vi har mycket positiva erfarenheter av vetIQure™ och de tumörspecifika behandlingar som vi utfört under våren där utrustningen har varit ett viktigt komplement till vår strålterapi”, säger Nanna Åkerlund Denneberg, Leg. Veterinär och specialist i onkologi hund och katt och användare av bolagets utrustning.

 

Vad gäller vetIQure har inriktningen hittills varit sällskapsdjur, men då behandlingen är förhållandevis billig kommer även andra djur vara av intresse i större omfattning, såsom hästar och boskap. Detta gör möjligheterna enorma inom denna delen och genom sitt partnerskap med den största aktören på marknaden kommer detta kunna bli väldigt gynnsamt i framtiden.

Potentialen för båda delarna är miljardmarknader där man har färdiga produkter och där man även fått initiala order. Detta pekar på en ljus framtid för både bolaget och aktiekursen. Det finns ännu mer i potten som kan göra detta bolag ännu mer intressant. 

Den närmaste större triggern är CE-märkningen, denna har varit en långkörare som har gjort att marknaden har tappat förtroendet för bolaget. Vad vi förstår ifrån publikation och uttalanden från bolaget råder det dock inga tvivel om att CE kommer kunna säkras i närtid. IQwave var enligt bolaget initialt inte tänkt att CE-märkas då bolaget redan tidigt fick kommersiella tillstånd i Indien och Filippinerna. Det visade sig, när expansionen fortsatte och intresset för IQwave blev stor i andra delar av Sydostasien, att en CE-märkning blev nödvändig. Man valde då att påbörja en CE-märkningsprocess. ChemoTech började ett samarbete tillsammans med ett certifieringsbolag och trodde att processen skulle gå smidigt och snabbt, tyvärr fokuserade denna partner mer på redan etablerade företag och man blev därför bortprioriterade och valde därför att byta certifieringspartner till italienska Ente Certificazione Macchine (ECM) som har varit betydligt mycket mer fokuserade på att hjälpa ChemoTech. På grund av COVID-19 har detta arbetet dragit ut på tiden, men man är fortfarande positiva att slutföra detta under 2020 och med en CE-märkning på plats kommer helt nya dörrar öppnas och ett flertal order kommer att erhållas med en gång, samt att resultatet från studien i Malaysia kommer presenteras.

ChemoTech har ansökt om ett bidrag från Horizon SME 2020 på tre miljoner Euro, detta för en studie inom Advanced Pain Control, en del där ChemoTechs teknologi är unik och kan potentiellt förbättra behandlingsresultatet för många då nästan en miljon européer årligen drabbas av cancermetastaser i skelettet. Själva ansökan kommer att lämnas in antingen i slutet av 2020 eller i januari 2021.

ChemoTech sitter även på flera patent och här finns möjligheter i ett längre perspektiv att erhålla licensavgifter. För COVID-19 vaccin finns en artikel på www.di.se gällande vaccin och de skriver följande:

”Coronakrisen har satt vaccinindustrin på flerdubblad hastighet framåt. En ny behandling ses som en vinnare: genetiskt vaccin. Den svenska professorn Matti Sällbergs metod kräver också en elektrisk stöt.”

Hela artikeln kan ni läsa här:

https://www.di.se/nyheter/da-finns-ett-coronavaccin-svenska-professorn-med-i-jakten/.

Blir detta verklighet kan det utmynna i en gigantisk möjlighet vad gäller ny teknologi avseende vaccinationer.

Vad gäller kassan är den väl påfylld efter en övertecknad NE där ChemoTech tillfördes 12.6 miljoner kronor och kassan beräknas räcka både 2020 och 2021 och förhoppningsvis tills bolaget börjar visa vinst. Tittar man på en enklare beräkning av omsättningen de närmaste åren är det hög potential till växande omsättning där framförallt behandlings-kiten kommer vara det som driver omsättningen.

 

 

Pris

Antal 2021

Antal 2022

Antal 2023

Iqwave

350.000

30

50

100

VetIQure

350.000

20

40

100

Behandlingskit

5.000

4.000

15.000

40.000

Summa intäkter

37.500.000

106.500.000

270.000.000

 

 ChemoTech är även inbjudna till två prestigefyllda event i början av 2021. Dels i USA där man är inbjudna till ett Medtech event där marknadens största aktörer deltar, ett event där ett fåtal är inbjudna, för tillfället är ChemoTech det enda svenska bolaget som är representerade. Dels är man inbjudna till en EU-delegation som ska till Singapore och till Indonesien för att presentera sina produkter. Detta tyder på att EU anser att ChemoTech har produkter som ligger i framkant inom sina områden och som EU anser kan vara en del i den grupp som representerar EU på dessa stora mässor.

AKTIEKURSEN OCH TRIGGERS

 Perspektivet över 37 kr som var toppen, september 2018.  Västra Hamnen som var finansiell rådgivare tidigare hade i ett längre perspektiv 58,40 kr som högre kurs. Detta var dock innan utspädningen som gjorts i och med nyemissionen.

Börsvärdet är för närvarande knappt 70 mkr och ett värde på både det dubbla och tredubbla är absolut inget konstigt.

Då företaget valt att dela upp veterinärsdelen i ett eget bolag finns naturligtvis tankarna att senare avyttra antingen den delen eller den andra delen. Det finns många som kan vara intresserade av bolaget då de har flera potentiella produkter på gång och redan färdiga.

Kommande triggers i närtid är följande

  1. CE-märkning
  2. Studie som ska pågå tills CE märkningen är klar
  3. Horizon 2020 bidrag (för smärtbehandling av skelettcancer, upp till 3 miljoner euro)
  4. Animal Care delen är igång (uppskattat värde 150 miljarder årligen)
  5. Order som kommer att falla in så fort CE är klar (tingade IQwaves med CE krav)
  6. Fler distributörsavtal som kommer tecknas när CE är klar

 

TEKNISK ANALYS

 

Aktien har brutit ur en triangelformation ifrån en fallande trend och detta signalerar på ett trendskifte.

 Disclaimer:

Jag äger aktier i bolaget och kan inte anses som oberoende. All handel med värdepapper så som aktier medför en risk och beslut att handla sker på eget ansvar. Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. 

Ansvarsfriskrivning

Analysen ska inte ses som någon form av investeringsrådgivning utan som uppmuntran att själv läsa på om bolaget och dra egna slutsatser. Analysen är i huvudsak baserad på av bolaget kommunicerad information och viktiga externa aspekter kan därför oavsiktligt ha missats. Reservation för att oavsiktliga felaktigheter kan förekomma men analysen är gjord utifrån författarens bästa förmåga.

 Författaren: @aktievärlden äger aktier i bolaget

Twitterlänk: https://twitter.com/AktieVarlden?s=20

 

 

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER