I SAMARBETE MED GIGGER GROUP
Bildkälla: Gigger Group

Möjlighet att investera i ett bolag med en digital plattform i stark tillväxt och internationell expansion i sikte

Emission Gigger Group tillhandahåller en digital gig-plattform inom egenanställning för företag, privatpersoner och bemanningsbranschen. Bolaget kapitaliserar på den växande gig-marknaden genom att erbjuda en fulländad och konkurrenskraftig plattform för egenföretagare som vill hantera sin egenanställning.

Gig-plattformen används primärt för att hantera administration och fakturering mellan egenanställda (s.k. ”giggers”) och uppdragsgivare (företag), men bolaget erbjuder även en rad andra nödvändiga tilläggstjänster. Exempel på tilläggstjänster inkluderar bland annat rekrytering/personalpooler, jobbannonsering och finansiella tjänster såsom fakturaköp och inkasso, vilket bidrar till att göra Gigger till en fulländad plattform som hanterar hela ekosystemet kring en egenföretagares egenanställning. Bolagets användarbas, bestående av egenanställda, utgör också en stark personalpool och rekryteringsbas för företag att hitta och anlita konsulter för uppdrag via plattformen.

Plattformen används idag av frilansare som fakturerar genom Gigger mot en avgift om 3,5 % av fakturabeloppet, vilket är lägre än många konkurrenter som idag tar ut en avgift om ca 5 %. Plattformen fungerar också som en rekryteringsplattform där s.k. gigsökare kan hitta uppdrag och bli anlitade genom plattformen. Gigger tar då ut en avgift om ca 1 % av fakturerat belopp. Den tredje intäktskällan för Gigger är att ta betalt för publicerade uppdrag av företagskunder, där Gigger tar ut en fast avgift om ca 5 % av fakturerat belopp. Sammantaget så skall dessa intäktsströmmar möjliggöra bolagets målsättning om en rörelsemarginal om 5-7 %.

Gigger fokuserar nu på att bli den ledande aktören i Sverige och Nordeuropa inom Gig-ekonomin, där ett av bolagets målsättningar är att under 2021 omsätta 100 MSEK med en rörelsemarginal om 5-7 %, vilket kan ställas i relation till dagens pre-money värdering om 41,5 MSEK.

Tre anledningar till att investera enligt bolaget

  1. Gigger är verksamma på en omfattande marknad som globalt förväntas växa med en tvåsiffrig CAGR fram till år 2023. Bara i Sverige uppges ca 700 000 personer under 2018 ha arbetat inom gig-ekonomin, vilket ger Gigger en stabil grund för att fortsätta ta marknadsandelar på den svenska marknaden.
  2. Gigger har en välutvecklad teknikplattform med ett omfattande utbud för att hantera samtliga element kopplade till att genomföra uppdrag som egenanställd, såsom fakturering, rekrytering och schemaläggning. Fler funktioner och intäktsströmmar skall inkorporeras på plattformen under den kommande perioden, vilket förväntas bidra till att Gigger ytterligare kan öka sin snittintäkt per användare (ARPU) framgent.
  3. En stark värdedrivare i närtid för Gigger är bolagets internationella expansionsplan. Under år 2021 förväntas Gigger lansera sin plattform i Storbritannien, som förväntas kunna dra stor fördel av nya regelverk och lagstiftning som Storbritannien införde gällande gig-ekonomin under april 2020.

Ansvarig analytiker på Analyst Group kommenterar

”Gigger är verksamma inom gig-ekonomin, som de senaste åren har uppvisat en stark tvåsiffrig global tillväxttakt. Enbart i Sverige fanns det under 2018 över 700 000 personer som arbetar inom gig-ekonomin enligt en genomförd undersökning. Investerare har idag svårt att exponeras mot denna starka marknadstrend, då majoriteten av bolagen idag befinner sig i onoterad miljö. Konkurrenten Cool Company är exempelvis ägt av riskkapitalbolaget Verdane, vilket påvisar det starka intresset från institutionella investerare inom detta affärsområde. Under 2020 uppvisade Gigger en imponerande tillväxt om 89 %, vilket bekräftar att bolaget har en konkurrenskraftig teknikplattform för egenföretagare att hantera sin egenanställning. Vi ser även en stark trigger i Giggers starka plattform i form av en tredjepartslösning för större företag som är i behov av timanställda”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

 

”Som aktieägare i Gigger Group är du med redan i ett tidigt skede av inte bara Bolagets, utan även samhällets, utveckling. Vi som står bakom Gigger Group är stolta över att vara det första plattformsföretaget med ett erbjudande som gör det möjligt att anlita och utföra uppdrag som giggare/egenanställd på schyssta villkor som är noterade på en handelsplats. En investering i Gigger Group är en investering i att göra arbetsmarknaden tillgänglig för alla.”  Håkan Fritz, VD i Gigger Group AB

 

 

Memorandum

Teckna via BankID 

Teckna via Avanza  

Teckna via Nordnet

Bolagets hemsida

 

 

Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med Gigger Group. Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER