I SAMARBETE MED GOOBIT GROUP
Bildkälla: Erik Vesterlund COO på Goobit, Niklas Wykman Sveriges Finansmarknadsminister, Christian Ander VD på Goobit

Goobit Group träffade Finansmarknadsministern

krypto Det har länge varit en stor utmaning för kryptobranschen i Sverige att få tillgång till basala finansiella tjänster som bankkonto, bankID och Swish. I syfte att adressera de problemen träffade ledningen i Goobit Group, Sveriges första kryptovalutabolag, nyligen, tillsammans med andra representanter från kryptoindustrin, Sveriges finansmarknadsminister, Niklas Wykman.

Christian Ander, VD för Goobit, poängterade hur kritiskt detta problem är. "Det har varit en svår kamp för svenska kryptobolag att få tillgång till grundläggande banktjänster, och det är det fortfarande i allra högsta grad. Detta är en fråga som direkt påverkar vår förmåga att konkurrera på en global marknad och att driva innovation här i Sverige."

Representanter från de största kryptobolagen i Sverige, Brysselbaserade lobbyorganisationen Blockchain for Europe och kryptofokuserade PR-byrån W3PA.

Banksektorn skapar hinder, tydliga regler är välkomna

I diskussionen med finansmarknadsminister Wykman framhöll Ander att denna problematik inte bara begränsar innovationen inom kryptoindustrin, utan även Sveriges konkurrenskraft på en global skala. Oviljan från bankernas sida att tillhandahålla grundläggande banktjänster till kryptobolag skapar hinder som försvårar dessa bolags förmåga att verka effektivt och bidra till landets ekonomi.

"Vi har ett starkt ekosystem för tech-startups här i Sverige", fortsatte Ander. "Men utan tillgång till grundläggande finansiella tjänster, riskerar vi att se denna innovation försvinna utomlands. Det är därför vi ser det som så viktigt att denna fråga diskuteras på högsta nivå."

Utöver att adressera frågan om banktjänster, diskuterade parterna förberedelserna för det kommande EU-regelverket, MiCA (Markets in Crypto-Assets). Denna nya reglering kommer att innebära omfattande förändringar för kryptobranschen i EU, men Ander ser det som en positiv utveckling.

"Vi ser fram emot MiCA", sa Ander. "Regulatorisk klarhet är alltid bra för affärer. Detta regelverk kommer att ge oss de verktyg vi behöver för att navigera i kryptomarknaden med större säkerhet och förtroende. Och vår AML-produkt, AML Desk, får en självklar marknad"

Bitcoin och andra kryptotillgångar får en alltmer självklar roll

Under mötet diskuterades även framtidens planer och visioner för kryptovaluta-sektorn i Sverige, vilket inkluderade att göra landet mer attraktivt för kryptovaluta-baserade företag och att främja en säker och transparent marknad för konsumenter.

“Vi ser ljust på vår egen och vår branschs framtid där kryptovalutor får en alltmer självklar roll i vardagen för både privatpersoner och företag. Tekniken i sig kommer möjliggöra en effektivare världsekonomi vilket på sikt kommer gynna alla. Vi ser även positivt på ett fortsatt nära samarbete med politiken och därigenom få en bättre relation med bankväsendet. Vi har dessutom precis startat en branschorganisation för just det syftet, bland annat.”

För att belysa utmaningarna för branschen och de regulatoriska aspekterna med krypto anordnar Goobit Group en serie av event i Stockholm. Det första evenemanget är 26 juni 2023 kl 15:00. Ifall du vill delta kontakta Erik erik.vesterlund@goobit.se

 

Läs mer om Goobit Group här

Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med Goobit Group. Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER